Umenie je aj istý druh terapie

19x
03. Máj 2017

* Článok bol uverejnený v novinách AHOJ BARDEJOVízie č. 2/2017

Umenie je aj istý druh terapie

Dušan Rohaľ.jpgDá sa už v predškolskom veku zistiť, či má vaše dieťa talent na výtvarné umenie? Ako ho k umeniu najlepšie nasmerovať? Vie sa päťročné dieťa rozhodnúť, čomu sa chce venovať? A či vôbec? Základné umelecké školy sú jednou z inštitúcii, ktoré sa deťom, čo sa týka umeleckého smerovania, venujú. Na vyššie položené otázky sa pokúsi zodpovedať zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy Pod Vinbargom 1 v Bardejove Dušan Rohaľ.

„Určite už v mladom veku sa dá zistiť, či má dieťa vzťah k výtvarnému, ale aj tanečnému alebo hudobnému umeniu. Veď väčšina detí navštevuje škôlky a už tam pripravujú práce, kreslia, bavia sa tým. Venujú tomu určitý čas. Niekomu ide maľovanie od srdiečka a ostane to až do dospelosti. Niekto túto prácu vykonáva s radosťou, niekto  preto, lebo to robia aj ostatní. Už vo veku štyroch - piatich rokov majú rodičia predstavu, či ich dieťa bude navštevovať základnú umeleckú školu (ZUŠ) alebo nie. Jednak vidia dieťa doma, jednak majú odozvu od učiteliek zo škôlky, vidia ich výtvory a predstavenia,“ hovorí Dušan Rohaľ.

 

Deťom treba dať priestor

Ideálne je, aby deti začali ZUŠ-ky navštevovať už od útleho veku. Sú však aj deti, ktoré nechodili do škôlky a nemajú ešte osvojené potrebné zručnosti. „Treba dať aj týmto deťom priestor, aby sa talent, ktorý v sebe majú, pod vedením dobrých učiteľov prejavil, aby sa dostal na povrch,“ pokračuje.  „Niekto má talent väčší, niekto zase menší. No stále je to iba jedna, menšia časť celého procesu. Dôležité je množstvo času a námahy, ktorú tomu dieťa venuje.“

Na ZUŠ-kách sa deťom venujú v oblasti umenia odborní učitelia, no oproti škôlkam alebo základným školám majú  viac času a priestoru s deťmi umelecky pracovať. Dôležité je, aby sa dieťa cítilo dobre, komfortne. „Nie je to len umenie ako také. Je to aj istá terapia. A práve tá terapia dieťa upokojuje. V dnešnej uponáhľanej dobe mnohí rodičia prídu večer domov unavení a nemajú priestor a čas, aby sa dieťaťu venovali, aby s nim tvorili, niečo hľadali, chodili po výstavách. Práve preto je výtvarný, ale samozrejme aj hudobný, tanečný a literárno-dramatický odbor na ZUŠ-ke jedinečný prostriedok, ako umelecký talent v dieťati nájsť a rozvíjať.  Deti potrebujú isté množstvo starostlivosti a my v tom vieme rodičom pomôcť,“ pokračuje Rohaľ.

 

Návyk na prácu

Sú žiaci, ktorí aj keď majú na začiatku možno menej talentu, prácou tento hendikep nahradia a v mnohých prípadoch to dotiahnu ďalej ako deti s väčším talentom. Vysvetľuje D. Rohaľ: „Dôležitý je návyk na prácu. Toto im ostane navždy. Systematický návyk na prácu, prekonávanie prekážok sa prejaví v každej oblasti života. Dieťa sa pri tvorbe umenia naučí vážiť si prácu a výsledky nielen svojej práce, ale cez čas a námahu,  ktorý tvorbe venuje aj prácu iných ľudí. Dieťa potom dokáže vojsť do života s tým, že ide pracovať a poctivo sa venuje konkrétnej činnosti. Ak sa rodič nevie rozhodnúť, na aký odbor ma svoje dieťa prihlásiť, vieme mu v tom pomôcť a nasmerovať ho. Pri dobrej komunikácii vieme odhaliť, čo sa v dieťati skrýva. Dokonca máme viac žiakov, ktorí navštevujú u nás v ZUŠ-ke viac odborov a vo všetkom vynikajú“ dodáva Rohaľ.

(19:55, red)

 

szus ibaspolu.jpg

Diskusia
Pridať komentár