Na Radničnom námestí sa zišlo rekordné množstvo bežcov

15x
08. Máj 2017

* Článok bol uverejnený v novinách AHOJ BARDEJOVízie č. 3/2017

Podporili dobrú vec

Reportáž

 

Komunitná nadácia v Bardejove pripravila už tretí ročník Benefičného behu za A(tra)ktívny Bardejov. Aj tento rok bol štart a cieľ pretekov na Radničnom námestí. Zišlo sa rekordné množstvo bežcov, až 137.

Toto netradičné podujatie dáva príležitosť všetkým Bardejovčanom, ktorým záleží na zatraktívnení života v meste. Ide o rozmanitú podporu štyroch projektov, ktoré predkladatelia – aktívni Bardejovčania začnú realizovať alebo pokračovať na nich od začiatku mája na štyroch miestach v Bardejove, resp. v jeho okolí. Tento rok išlo o čitáreň v Cirkevnej Základnej škole v Dlhej Lúke ako platforma na podporu komunitného života, oživený Park Európy pri AB-čku vodnými atrakciami ako verejný priestor na rozmanité aktivity Bardejovčanov, Hrubá bašta na Veternej ulici ako miesto pre aktívne trávenie voľného času a kultúrno-komunitné aktivity a Zborovský hrad ako miesto na dobrovoľnícke práce i atraktívna turistická destinácia.

Beh bol rozdelený na Hobby beh s dĺžkou 2 kilometre a Hlavný beh s dĺžkou 6 kilometrov. Štartovné bolo minimálne desať eur a použité bolo na vybraný projekt. Komunitná nadácia zároveň rovnakou čiastkou prispela ku každému projektu až do výšky 500 eur.

Tento rok najviac bežcov, až 58, podporilo Cirkevnú základnú školu s materskou školou v Dlhej Lúke. Najviac financií získalo združenie na záchranu Zborovského hradu – 1245 eur.

Ocenení boli aj víťazi, v kategórii ženy triumfovala Zuzana Iľková, pri mužoch bol najrýchlejší Štefan Evin. V Hobby behu sa z prvenstva tešila Jana Rimarčíková a Gabriel Novák.

(19:55, L. Urbán)

 

finál jún2016.jpg

1261
Diskusia
Pridať komentár