Let´s read! Čítajme!

7x
18. Máj 2017

Odkaz jasný: Čítajme

Lets read.JPG

Prváci z triedy pre intelektovo-nadané deti zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove počas školskej čitateľskej aktivity  s názvom Let´s read! - Čítajme! nacvičili divadielko, do ktorého deja vtiahli aj šikovných predškolákov z neďalekej MŠ Kvapôčka

 

Kde bolo, tam bolo...presne týmito slovami začína takmer každá dobrá rozprávka. Výnimkou neboli ani tie naše, čítané na celom prvom stupni, pre všetkých a so všetkými v posledný marcový týždeň, venovaný knihám. Mali však malý háčik. Začínali sa akosi inak.  A to vetou Once upon a time... Všetky rozprávky boli totiž na ZŠ na Komenského ul. 23 v Bardejove, čítané v anglickom jazyku.

Na ich zaradenie do výučby nám skvelo poslúžil  školský depozitár tých najmilších anglických classic tales – rozprávok nakladateľstva Oxford University Press. Do  tried prvého stupňa sa tak zo stránok anglických rozprávok na týždeň pod  názvom Let᾽s read! - Čítajme!  vkradli  odvážny Peach boy – Broskyňový chlapec, lenivý The Lazy Grasshopper – Lúčny koník, pohostinné The town mouse and the country mouse -  Mestská a vidiecka myš a mnoho iných klasických rozprávok. Kým čítanie tých slovenských je pre našich žiakov prirodzené, čítanie anglických rozprávok bolo na začiatku spojené s obavou žiakov porozumieť.

Vyvrátila ho však kombinácia už osvojenej aktívnej i pasívnej slovnej zásoby a spolu s ilustráciami vytvorila základný pilier porozumenia. V druhej časti tejto jazykovej čitateľskej aktivity už žiaci vytvárali vlastné reedície rozprávok, pričom riešili  úlohy na porozumenie a prispeli vlastnou ilustráciou jednotlivých príbehov.  Projektovú nástenku na hlavnej chodbe tak vyzdobila viac ako stovka miniknižočiek z rúk našich malých čitateľov z radov tretiakov a štvrtákov. Navyše sa medzi nimi našli mnohí záujemcovia o poznávanie ďalších príbehov už vo vlastnej réžii.

 

Vlastné leporelá

Ani francúzsky jazyk vyučovaný na prvom stupni  neostal v čitateľský týždeň bez náležitej motivácie. Malí Francúzi si totiž vyrobili vlastné leporelá so zvieratkovou témou a vo vyrobených maskách ich tancom a spevom aj veselo odprezentovali.

Alternatívne sa k školskej čitateľskej aktivite postavili prváci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov z 1.D. Hoci sa angličtinu učia iba prvý rok, nacvičili divadielko s poučným textom a chytľavými piesňami, vyzdvihujúce hodnotu priateľstva a pomoci.  Príbeh o chlapčekovi Michaelovi, ktorý si vďaka škriatkovi Budovi a lesnej víle Holly nachádza rodinu, zvieratká a kamarátov predviedli aj predškolákom z MŠ Kvapôčka na Komenského 24. Do tanca vtiahli aj šikovných škôlkarov a tak celkovú atmosféru hravej výučby jazyka preniesli aj k našim nasledovníkom.

 

Šťastný koniec

Aj keď čítanie rozprávok v angličtine bolo predsa len odlišné, rozprávky na celom svete majú čosi spoločné. Všetky majú šťastný koniec. V našom prípade však nehovoríme iba o dobrom konci rozprávok, ale aj tých, ktorí na cudzojazyčných rozprávkach spolu s ďalšími hravými metódami, uplatňovanými vo výučbe na našej škole, vyrastali.  Tým dôkazom sú  žiaci  Vladislav Slosarčík s prvým miestom na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku a výborným štvrtým miestom na celoslovenskom kole, spolu s Dáriusom Popíkom ( anglický jazyk) a Petrou Šinaľovou (nemecký jazyk), obaja s druhým miestom na krajskom kole olympiády.

Nuž, aj takýto úspech začína prvým krôčikom. Môže to byť kniha, filmový príbeh, hra. Čokoľvek, čo nám cudzí jazyk pretvorí v zábavnejší a bližší nášmu učeniu. A popritom otvorí hranice priestoru pre úspešné napĺňanie našej vlastnej osobnej rozprávky.

(10:35, A. Tribusová)

 

 RATH 2017.jpg

Diskusia
Pridať komentár