V Bardejove hostili významných hostí nielen z oblasti školstva

22x
18. Máj 2017

Začiatok bol na pôde Hotelovej akadémie

Reportáž

 

Mesto Bardejov a Bardejovské Kúpele sa v uplynulom týždni stali hostiteľmi šiesteho európskeho festivalu umeleckého školstva a jedenásteho národného stupňa európskeho dňa rodičov a škôl. Program odštartoval vo štvrtok dvanásteho mája na pôde Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove, kde sa stretli zástupcovia základných partnerov edukácie – rodičia, pedagógovia i samotní žiaci, ktorí si uvedomujú veľkú potrebu znalostí a vzdelávania a podieľajú sa na rozvoji a zvyšovaní kvality edukácie.

Podujatie zorganizovala Slovenská rada rodičovských združení ako zastrešujúca organizácia rodičovských združení štátnych, súkromných a cirkevných školských zariadení.

V jedálni Hotelovej akadémie program slávnostne otvorili žiaci zo Základnej umeleckej školy Michala Vileca. Zišli sa mnohí odborníci a zástupcovia rôznych inštitúcii, zástupcovia ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, zástupcovia Katolíckej univerzity v Ružomberku, štátneho pedagogického ústavu, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Bardejov, takisto aj zástupcovia odborového zväzu školstva a vedy i samotní riaditelia škôl, rodičia a žiaci.

Na konferencii odzneli rôzne myšlienky, ako zlepšiť výchovu mladých ľudí. Jednou z nich je prehĺbiť spoluprácu medzi pedagógmi a samotnými rodičmi žiakov.

Udelené boli aj pamätné medaily za podiel na skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu zamestnancov štátnej, cirkevnej a školskej správy a takisto pracovníkom škôl a žiakom. Odovzdané boli aj medaily In memoria.

Nasledovala svätá omša v Bazilike sv. Egídia, ktorú celebroval pomocný biskup košickej arcidiecézy Marek Forgáč.

Pripravený bol aj program na Radničnom námestí, na ktorom vystúpila aj tanečná skupina AFCommunity.

Slovenská rada rodičovských združení pripravila vernisáž žiackych výtvarných prác na tému Folklórne tradície môjho kraja na Slovensku. Tá sa uskutočnila v priestoroch Základnej umeleckej školy Michala Vileca. V tejto škole sa uskutočnil aj otvárací koncert šiesteho európskeho festivalu umeleckého školstva, ktorý pozostával z 21 hudobných vystúpení. Vernisáž prác sa uskutočnila aj v priestoroch Poľsko-slovenského domu a v Parku Emila Korbu.

(19:05, L. Urbán)

 

hodinarstvo web.jpg

 hudba a zdravotnictvo.png

 

1267
Diskusia
Pridať komentár