Príslušníci Ozbrojených síl SR na Obchodnej akadémii v Bardejove

40x
15. Jún 2017

Príslušníci ozbrojených síl SR na Obchodnej akadémii v Bardejove

Obrázok 2. Príslušníci 2. mechanizovanej brigády z Prešova a 2. mechanizovanej brigády z Trenčína.jpg

Príslušníci 2. mechanizovanej brigády z Prešova a 2. mechanizovanej brigády z Trenčína

 

Viac takýchto akcií na škole. Takéto boli  reakcie  zo strany študentov Obchodnej akadémie v  Bardejove, keď program kurzu na ochranu života a zdravia počas dvoch dní zabezpečili v spolupráci so školou príslušníci ozbrojených síl SR.

V pondelok 5. júna  boli na našej škole príslušníci 5. pluku špeciálneho určenia OS SR zo Žiliny. Po úvodnej prednáške o organizácii OS SR, trojica profesionálnych vojakov priblížila žiakom nábor a výcvik príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia. V tejto časti si žiaci mohli aj prakticky vyskúšať založenie rôznych typov padákov. Nakoľko táto činnosť nie je jednoduchá,  priniesla aj humorné situácie. To, že mier nemôžeme brať ako samozrejmosť, nám ukázal film Misia Afganistan. Záverečná diskusia potvrdila, že táto téma žiakov zaujala. Prípravný výcvik vojakov špeciálneho určenia sa končí fázou stmelenia. Vytvorená atmosféra ukázala, že takúto fázu mal už úvodný deň kurzu.

V utorok, 6. júna, príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny vystriedali ich kolegovia z 2. mechanizovanej brigády z Prešova a 2. mechanizovanej brigády z Trenčína.  Témami druhého dňa kurzu boli vojenské zdravotníctvo a vojenské humanitárne misie OS SR mimo územia Slovenska.

Po úvodnej  teoretickej časti nasledovali praktické ukážky vojenských zdravotníkov a prieskumníkov. Po nich si už mohli svoje zručnosti na vytvorených stanovištiach v areáli školy vyskúšať aj samotní žiaci. Zaujímavosťou boli špeciálne pomôcky na zastavenie masívnych krvácaní, ktoré sa môžu používať len v bojových operáciách.

Kurz na ochranu života a zdravia je samostatnou povinnou organizačnou formou vyučovania študentov stredných škôl. Vyvrcholením procesu výchovy žiakov v tejto oblasti je hlavne formovanie ich vlasteneckého povedomia, vytváranie ich zručností a návykov pri riešení mimoriadnych  udalostí,  ako aj zdravotnícka príprava.

Obchodná akadémia v Bardejove aj touto cestou vyjadruje poďakovanie príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky zo Žiliny – 5. pluk špeciálneho určenia, z Prešova – 2. mechanizovaná brigáda prápor ISTAR,  a Trenčína – Brigáda bojového zabezpečenia  za ich pomoc pri napĺňaní týchto cieľov, za ich profesionálny výkon a príjemnú atmosféru,  ktorú v priebehu kurzu vytvorili. 

(18:30, OA)

Beauty studio v Hoteli Ozón

bk beauty.jpg

Diskusia
Pridať komentár