ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove ako jediná

18x
27. Jún 2017

Športová akadémia Mateja Tótha

001 (1).jpg

Zapojili sa do projektu

 

Ide o jedinečný projekt pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Ambíciou Športovej akadémie Mateja Tótha (ŠAMT) je ponúknuť novú celoročnú aktivitu pre najmenších s prepracovanou metodikou a jedinečným tréningovým  programom. Tím trénerov a odborníkov, na čele s trénerom a fyzioterapeutom  Mateja Tótha vypracovali metodiku a súbor cvičení, ktoré podnecujú výkonnostný rast, ale hlavne dbajú na kvalitu pohybu, zdravý vývoj dieťaťa a celkovú radosť z pohybu.

Tréningový program akadémie sa opiera o inovatívne metódy, v ktorých tvorcovia programu skĺbili najnovšie poznatky zo športového tréningu detí s poznatkami z fyzioterapeutie, vývojovej kineziológie a detskej psychológie. Tréningový program ŠAMT je vystavený tak, že nezanedbáva žiadne dôležité súčasti športového tréningu mládeže, a tým dáva šancu deťom z každej základnej či materskej školy stať sa špičkovým športovcom.

ŠAMT je zameraná na vytvorenie a zdokonaľovanie pohybového základu u detí pomocou všestrannej atletickej prípravy. Cieľom je vytvorenie motorického a funkčného potenciálu s dodržaním a rešpektovaním špecifických zákonitostí a zásad vývoja dieťaťa. U detí vo veku 5 – 10 rokov sa rozvíjajú koordinačné schopnosti – rytmická, reakčná, rovnováhová, frekvenčná rýchlosť, aeróbna vytrvalosť a základný rozvoj silových schopností.

 

Motivačný efekt

Ďalšou významnou súčasťou metodiky je využívanie cvičení a hier, na tvorbe ktorých sa podieľala detská psychologička.

Pomocou nich deti dokážu mobilizovať a zdokonaľovať mozgové funkcie, čoho dôsledkom sa stáva pohyb cieľavedomejší a u detí sa prejavuje výraznejšia túžba po športovej činnosti. Motivačný efekt je umocnený používaním špeciálne navrhnutých pomôcok – detská atletická sada.

Súčasťou tréningového procesu bude aj diagnostické sledovanie detí, ktoré bude prebiehať jedenkrát štvrťročne. Výsledky testovania budú prístupné pre každého rodiča na webovej stránke akadémie.

ŠAMT ako jediná ponúka  masovosť a dostupnosť.  Základná škola na Wolkerovej ulici v Bardejove pod vedením riaditeľky Mgr. Dagmar Filipovej bola oslovená oblastným riaditeľom Marekom Brezovským s ponukou zapojiť sa do projektu ŠAMT. Keďže sa rozhodla túto ponuku prijať, stali sme sa  súčasťou tohto významného projektu ako jediná zo škôl v okrese Bardejov v rámci SR.

Najvýraznejším benefitom bude prestíž školy a hlavne hrdosť vašich detí, ak ich prihlásite do tréningových procesov, že môžu trénovať v akadémii jedného z najlepších súčasných športovcov Slovenska. V prípade záujmu je mesačný poplatok za dieťa 22 eur. Tréningový proces by mal začať od septembra 2017 v Základnej škole na Wolkerovej ulici. Časový rozvrh tréningov by bol optimálny v čase 14.00 hod. až 16.00 hod. Periodicita tréningov dvakrát do týždňa alebo podľa počtu prihlásených detí a krúžkov.

Základná škola na Wolkerovej ulici v Bardejove sa v rámci Prešovského kraja zapojila do súťaže „Nechoď za školu, radšej za ňu behaj. “Športová akadémia Mateja Tótha môže byť vďaka tebe aj v našej škole! Stačí sa zaregistrovať na www.dobrybeh.o2.sk, bežať a stať sa hrdinom! Súťaž prebieha už od 29.03.2017 do 31.08.2017. Pomôžte a podporte našu školu. Prvé tri školy z Prešovského kraja získajú Certifikát ŠAMT, kompletnú realizáciu tréningového procesu spojenú aj s materiálnym vybavením.

Na športovú akadémiu Mateja Tótha sa môžu prihlásiť žiaci z ktorejkoľvek školy v meste alebo aj obcí okresu na sekretariáte ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove.

(21:25, M. Havrillová)

 

darius svadobne.jpg

Diskusia
Pridať komentár