Prvá verejná anglická svätá omša v Bardejove

1652x
06. Marec 2018
Tento článok vyšiel v novinách AHOJ BARDEJOVÍZIE
Anglická svätá omša v Bardejove
 
Erika Laktičová absolvovala v rokoch 1995 – 2001 trojodborové štúdium na Pedagogickej fakulte a Filozofickej fakulte Ka­tolíckej univerzity v Ružomberku. V štúdiu pokračovala na English College v Londýne.
 
Od roku 2003 pôsobila ako učiteľka anglického jazyka na Inštitúte cudzích jazykov v Bardejove, kde od roku 2006 do roku 2015 bola aj zástupkyňou riaditeľky. V období 2009 – 2011 pracovala ako externá lektorka Technickej univerzity v Košiciach. Ďalšie štúdium stredoškolskej metodiky absolvovala v roku 2012 na University of Kent, Canterbury. Od roku 2015 vyučuje anglický jazyk a katolícke náboženstvo a vedie Gos­pel Music Club na Gymnáziu sv. Jána Bosca v Bardejove.
 
V Bardejove bola 8. februára prvá verejná svätá omša v anglickom jazyku. Môžete nám o tejto udalosti povedať viac?
 
Áno, je to tak. V Kostole sv. Anny sa konala historicky prvá anglická svätá omša pre verejnosť. Myšlienkou zaviesť v Bardejove anglické sväté omše sme sa zaoberali už dlhší čas a preto sme veľmi radi, že nám Saleziáni Don Bosca vyšli v ústrety. Osobitne sa chcem touto cestou za povolenie poďakovať dôstojnému pánovi Viliamovi Riškovi.
 
Prvú anglickú svätú omšu celebroval don Ján Fábian. Vo svojej homílii nám predstavil život svätej Jozefíny Bakhity a varoval pred modernými formami otroctva. K jedinečnej atmosfére prispeli aj krásne anglické mládežnícke piesne v podaní šikovných a talentovaných študentov nášho cirkevného bilingválneho gymnázia.
 
Čo vás viedlo k zorganizovaniu svätej omše v anglickom jazyku?
 
Dôvodov je viacero. Bardejov sa teší veľkej obľube turistov a kúpeľných hostí z rôznych kútov sveta, medzi ktorými sú zaiste aj veriaci, ktorí by ocenili možnosť zúčastniť sa sv. omše v anglickom jazyku. Takisto v Bardejove žijú ľudia z iných krajín, vracajú sa späť rodiny, ktorých deti rozprávajú prevažne anglicky – to všetko sú ľudia, ktorým by sme chceli aspoň touto cestou poslúžiť.
 
Na našej škole sa snažíme študentom poskytnúť kvalitné akademické vzdelanie a pripraviť ich na štúdium na univerzitách (prevažne zahraničných). Okrem toho rozvíjame u nich aj ľudský rozmer, usilujeme sa im pomôcť objaviť a rozvíjať pravé hodnoty, kresťanské hodnoty. Prirodzenou súčasťou života kresťana je účasť na svätej omši. Prirodzenou súčasťou života mladého kresťana, študujúceho na cirkevnom bilingválnom gymnáziu, je účasť na anglickej svätej omši.
 
Fotogaléria:
Aj takto ich chceme pripraviť na štúdium a život v zahraničí, aby aj v cudzom prostredí mohli rozvíjať to, čo im je vlastné – svoju vieru. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že máme partnerstvá s cirkevnými školami vo Veľkej Británii. Pri našich výmenných pobytoch sa okrem vzdelávania stretávame aj pri slávení sv. omše. Preto je dobré, ak študenti aj ich rodičia vedia reagovať na výzvy kňaza.
 
S akým ohlasom a účasťou ste sa stretli?
 
Na naše prekvapenie, keďže táto udalosť zatiaľ nebola veľmi propagovaná, prišlo dosť veľa ľudí. Po skončení omše boli ohlasy veľmi pozitívne. Ľudia ocenili predovšetkým príjemnú atmosféru, pekný spev a hudbu, príhovor dona Jána. Túto sv. omšu ocenila najmä naša zahraničná kolegyňa – mala pocit domova a blízkej komunity. Ľudí najviac zaujímalo, kedy bude ďalšia sv. omša v angličtine a ako často sa bude konať. Z toho usudzujem, že ich táto udalosť oslovila.
 
A to zaujíma aj nás. Stane sa anglická svätá omša pravidelnosťou?
 
Zatiaľ by sme do konca júna chceli organizovať anglické sv. omše raz za mesiac. Budeme sledovať záujem širokej verejnosti a potom to vyhodnotíme. Myslím si, že tieto sv. omše môžu viesť k vytvoreniu novej peknej komunity ľudí, ktorých spája viera a anglický jazyk.
 
Najbližšiu príležitosť zúčastniť sa anglickej svätej omše budú mať naši obyvatelia, návštevníci Bardejova i kúpeľní hostia už 8. marca 2018 o 18.00 hod. v Kostole sv. Anny. Tešíme sa na vás.
(13:55, red) 
 
Diskusia
Pridať komentár