Deviataci z okresu Bardejov sa finančne vzdelávali

1450x
12. Marec 2018
Workshop finančnej gramotnosti
 
Študenti pracovali v trojčlenných družstvách 
 
Prednedávnom sa v priestoroch Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove uskutočnil šiesty ročník workshopu finančnej gramotnosti, ktorý bol určený pre deviatakov základných škôl. Z bardejovského okresu sa workshopu zúčastnilo 11 základných škôl, kde každá škola mala trojčlenné družstvo.
 
„Na začiatku workshopu je odborná prednáška, kde si pozývame odborníkov z praxe a na základe odborných informácii žiaci vypracovávajú úlohu. Tento rok to bola úloha vypracovať rodinný rozpočet. Žiaci mali pripravený pracovný list, kde mali uvedené príjmy, výdavky, poistenie a z toho mali vypracovať rozpočet,“ prezradila Renáta Akbariová.
 
V zmýšľaní deviatakov je posun 
 
Pre deviatakov si rôzne aktivity pripravili maturanti zo študijného odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu a pomáhali im aj druháci z toho istého odboru. Okrem pripravovania aktivít boli maturanti zároveň poradcovia deviatakov. Museli ovládať celú problematiku, pretože deviataci sa na nich mohli obrátiť s akoukoľvek požiadavkou.
 
„V zmýšľaní deviatakov je oproti ostatným rokom posun. Je vidieť, že financie im z roka na rok hovoria niečo viac. Niekedy máme rok, keď dokážu rýchlejšie odovzdať problémové úlohy a niekedy využijú čas až do konca. Tento rok bola situácia taká, kedy pracovali až do konca,“ pokračovala Akbariová.
 
Pozrite si bohatú fotogalériu: 
 
Študenti Hotelovej akadémie zároveň získavajú praktické skúsenosti z problematiky, ktorá je aktuálna a ktorú využijú aj v budúcnosti. „Priebeh workshopu si žiaci pripravujú sami. Po skončení si to stále vyhodnocujú ako to bolo, čo bolo dobré a čo mohlo byť lepšie. Sú na seba aj dosť kritickí,“ doplnila riaditeľka školy Eva Čajková.
 
Úlohy pre deviatakov sú primerane nastavené ich veku a schopnostiam a snažia sa pripravovať témy, ktoré sú často využiteľné v bežnom živote.
(15:30, red) 
 
Diskusia
Pridať komentár