Rozvíjanie odborných kompetencií žiakov Spojenej školy

596x
16. Marec 2018
Získavanie ďalších vedomostí a zručností 
 
Študentky Spojenej školy Štefánikova 64
 
Žiaci Spojenej školy Štefánikova 64 v Bardejove, z odboru sociálno – výchovný pracovník získavajú ďalšie vedomosti a zručnosti aj počas odbornej praxe v Sociálnom dome Antic n.o., Bardejov. Nachádza sa na ulici Pod papierňou 71, na bardejovskom sídlisku Družba.
 
V tomto zariadení pre seniorov sa poskytujú sociálne služby tak, aby viedli ku zlepšeniu kvality života svojich klientov. Profesionalita personálu, celodenná starostlivosť o seniorov, nadštandardné materiálne vybavenie k uvedenému cieľu jednoznačne prispievajú. Nemenej významným prvkom, ktorý spríjemňuje pobyt klientom v zariadení, je aj sociálny kontakt seniorov pri rôznych aktivizačných činnostiach.
 
Bohatá fotogaléria:  
V oblasti pracovnej terapie, denných aktivít a záujmových činností ho rozvíjajú aj naši žiaci. Spoločne so sociálnou pracovníčkou a koordinátorkou aktivít a záujmových činností si získavajú pozornosť aj záujem klientov zariadenia. Vzniká tak jedinečná atmosféra vzájomnej spolupatričnosti a spolupráce.
(16:44, Ing. I. Michalovová)
 
Diskusia
Pridať komentár