Rokovali poslanci, vystúpili aj občania, bolo horúco

1816x
24. Marec 2018

Poslanci sa zišli v rokovacej zasadačke

Poslanci mestského zastupiteľstva sa zišli na svojom už tridsiatom zasadnutí, aby prerokovali množstvo bodov a návrhov.

Prvým bodom bol návrh nakladania s majetkom mesta, ktorý predložil vedúci oddelenia správy majetku Mochnacký. Nasledoval návrh vedúceho oddelenia ekonomiky Mikulu k záverečnému účtu za uplynulý kalendárny rok. Hospodárenie a fungovanie samosprávy pochválil primátor mesta Hanuščak i poslanec a viceprimátor Savčinský.

BAPOS a zuška 

Poslanci si ďalej vypočuli správu o hospodárení mestského podniku služieb a Základnej umeleckej školy Michala Vileca takisto za minulý rok. Príjem samosprávy bol viac ako 26 miliónov eur, výdavky predstavovali sumu 25,8 milióna eur.

V diskusii vystúpil poslanec Šmilňák, podľa ktorého sú prehnané očakávania v príjmoch v tomto roku, naopak poslanec Savčinský si to nemyslí. Poslanec Mihaľ súhlasil so slovami Šmilňáka a takisto je za opatrnejší prístup. Nasledovalo vystúpenie ďalších poslancov.

Vystúpili aj nespokojní občania 

Azda najdiskutovanejším bodom bola voľba prísediacich na Okresnom súde v Bardejove, kde primátor Hanuščak navrhol, aby aj na ďalšie volebné obdobie v tejto komisii sedela poslankyňa Kučová. V diskusii vystúpil občan Dreveňák, ktorý mal výhrady ku kandidátke, nakoľko poslankyňa Kučová v minulosti použila prirovnanie Rómov k potkanom. Nasledovala ostrá diskusia, do ktorej sa zapojili aj ďalší vystupujúci, takisto aj občan Dzamba. Poslanec Pilip navrhol, aby za kandidátov na sudcov z ľudu poslanci rozhodovali osobitne, no tento návrh neprešiel a zvolení boli všetci kandidáti.

Predložené bolo aj technicko-organizačné zabezpečenie osláv 777. výročia od prvej písomnej zmienke o Bardejove.

Bardejov smeruje do Číny 

Ďalším návrhom bolo uzavretie partnerskej spolupráce s čínskym mestom Lijiang. Poslanec a predseda komisie pre podnikateľské aktivity Bochňa uviedol, že komisia neodporúča schváliť spoluprácu s týmto mestom z dôvodu vysokých nákladov a zloženia delegácii, ktoré navštevujú tieto partnerské mestá. Aj k tomuto bodu prebehla diskusia, viceprimátor Savčinský bol za schválenie spolupráce, takisto návrh podporil aj druhý viceprimátor Tribus.

Nechýbala ani správa mestskej polície za uplynulý rok.

Poslanci si v ďalšom priebehu vypočuli správu o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a požiarovosti v meste v roku 2017.

Nová riaditeľka bez výberového konania 

Menšiu diskusiu vyvolala aj voľba novej riaditeľky Centra sociálnych služieb, po odchode Kurillovej bude novou riaditeľkou Göblová. Tú navrhli a schválili bez výborového konania. Poslanec Pilip sa dopytoval, prečo je schválený návrh novej riaditeľky bez výberového konania. Rozumnej odpovede sa však nedočkal.

Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj interpeláciami, miernu diskusiu vyvolalo nábrežie rieky Topľa, ktoré je strašiakom mesta a za ktoré sa Bardejovčania hanbia. Celé prvé zastupiteľstvo v roku 2018 trvalo viac ako dve a pol hodiny.

(19:16, j)

 
Diskusia
Pridať komentár