Ďalšie novinky v bardejovskej nemocnici, dnes v nej bolo rušno

4752x
20. Apríl 2018
Nemocnica ušetrí ďalšie financie
Slávnostné otvorenie vynovených priestorov (vľavo M. Petko, vpravo J. Ráž) 
 
V Nemocnici sv. Jakuba v Bardejove slávnostne otvorili zrekonštruovanú práčovňu, fotovoltaickú elektráreň a kotolňu. Do Bardejova v piatok dopoludnia zavítal generálny tajomník služobného úradu ministerstva zdravotníctva Jozef Ráž, riaditeľ inštitútu zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva Martin Smatana, viceprimátor Bardejova Marcel Tribus i ďalší pozvaní hostia.
 
Nemocnica sa zapojila do programu GES - garantovaná energetická služba. Na základe prieskumu trhu najvýhodnejšiu ponuku na vypracovanie verejného obstarávania GES projektu predložila firma TATRATENDER a tá túto súťaž zrealizovala.
 
Predmetom zákazky bolo navrhnutie a realizácia opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti nemocnice formou poskytnutia garantovanej energetickej služby.
 
Zrekonštruovali práčovňu i sušiareň 
 
Opatrenia sa týkali komplexnej modernizácie práčovne, upgrade riadiaceho systému, dopojenia čiastkových riadiacich systémov na spoločný dispečing, zavedenia monitoringu spotreby energie a systému regulácie maxima elektrickej energie a vybudovania fotovoltickej elektrárne v areáli verejného obstarávateľa. 
 
Vynovená práčovňa
 
„Denne perieme približne 800 kíl až jednu tonu prádla. GES projekt je v rámci Slovenska veľmi výnimočný. Po všetkých verejných obstarávaniach sme projekt mohli zrealizovať. To, čo ušetríme za desať rokov oproti predchádzajúcim výdavkom, to budeme splácať. Nemuseli sme mať hotové peniaze, nemuseli sme brať úver, ale splácať sa to bude z ušetrených prostriedkov,“ ozrejmil riaditeľ nemocnice Marián Petko.
 
Videoreportáž
 
Nová práčovňa v porovnaní so starou poskytuje dôležité funkčné priestorovo sektorové delenie, čo vyžadujú hygienické predpisy na pranie nemocničnej bielizne. Stavebné oddelenie špinavej kontaminovanej časti (pranie) od čistej dezinfekčnej časti (sušenie, žehlenie, skladovanie).
 
Všetky nové zariadenia v práčovni oproti starým poskytujú vyššiu variabilitu v praní rôznej nemocničnej bielizne, nehovoriac o tom, že sa tým uľahčila aj práca personálu. V prípade, ak sa nepotvrdí, že šetrenie bude také, ako má byť, firma SIEMENS s.r.o. Bratislava, najúspešnejšia spoločnosť vo výberovom konaní, bude znášať všetky náklady. Ak bude šetrenie väčšie, zisk bude rozdelený na polovicu a nemocnica ho bude investovať do rozvoja energie.
 
Pozrite si fotogalériu: 
 
„Energiu, ktorú sme od dnes začali vyrábať, použijeme na našu spotrebu. V budúcnosti to chceme rozšíriť. Celý projekt stál 660 tisíc eur a vyvolané investície do sto tisíc eur. Desať rokov budeme projekt splácať na ušetrenej energii a sto tisíc pôjde z vlastných prostriedkov,“ pokračoval Petko. 
 
MaR
 
„Systém merania a regulácie (MaR) bol doplnený v rámci projektu tak, aby bolo možné z dispečingu sledovať a riadiť kľúčové technológie energetického hospodárstva nemocnice (vykurovanie, vzduchotechnika). Samotné úspory energie sa dosiahnu následným dôkladným monitoringom a optimalizáciou týchto technológií. Moderný MaR systém umožňuje v prípade porúch aj ich rýchlejšiu detekciu a prípadnú pomoc servisného technika "na diaľku",“ dodal riaditeľ bardejovskej nemocnice Marián Petko.
 
Vyvolané investície
 
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov:
 
- Stavebné práce: 47 000 eur
- Nákup jednorazových materiálov pre potreby operačných sál z dôvodu neprania: 39 000 eur
Spolu: 86 000 eur
 
Cena projektu GES:
 
– SIEMENS: 681 388 €
Spolu za celý projekt: 767 388 €
(17:12, red) 
 
Diskusia
Pridať komentár