V Bardejove stretnutie študentov z viacerých krajín

1168x
24. Máj 2018
Tento článok vyšiel v novinách AHOJ BARDEJOVÍZIE 
Do projektu sa zapojili aj noviny AHOJ BARDEJOVÍZIE
Účastníci projektu spoločne zapózovali 
 
Občianske združenie Lastovička pri Základnej škole Pod Vinbargom v Bardejove s ďalšími tromi projektovými partnermi z Lotyšska, Bosny a Hercegoviny a z Turecka pripravili mládežnícku výmenu zameranú na ľudské práva s dôrazom na práva detí a spôsobom ich pretavovania do každodenného života. Diskutovali, akým spôsobom ich vykonávať v prostredí, kde sa deti najviac zdržujú.
 
Z každej zo spomenutých krajín prišlo sedem zástupcov, išlo o žiakov vo veku od trinásť do šestnásť rokov. Z Bardejova to boli žiaci z 5. ZŠ, z Lotyšska a z Bosny a Hercegoviny deti, ktoré pôsobia v komunitných nadáciách ako dobrovoľníci, podobní projektu Mladí filantropi u nás.
 
Každý večer pripravili prezentáciu krajiny
 
Celá výmena prebiehala od pondelka do nedele a financovaná bola cez program Erasmus+.
 
„Žiaci mali náročný program od rána do večera. Vždy v závere dňa si pripravili Národný večer, každá krajina prezentovala svoju kultúru a zvyklosti. Tým pádom sa ostatní učili aj o iných krajinách a o ich mentalite,“ prezradila lektorka a školiteľka Marianna Potanovičová. Celý projekt bol vedený neformálnym vzdelávaním. Doplnené bolo k formálnemu, čo znamená, že ide o učenie prostredníctvom aktivity alebo hry. „Študenti si ani neuvedomujú, že sa učia, ale naučia sa tým, že diskutujú, že majú interakciu medzi sebou,“ pokračovala Potanovičová.
 
Pozrite si fotogalériu:
 
Celá výmena bola vedená v angličtine. „Už len tým, že komunikujú v anglickom jazyku, tak si zlepšujú komunikačné zručnosti. Aktivity boli vedené v skupinách, argumentujú, hľadajú spoločné odpovede na otázky. V rámci programu mala každá krajina na starosti jednu tému. Slováci mali šikanovanie, Bosna a Hercegovina pohľad na menšiny, Turci mali ľudskú dôstojnosť a Lotyši mali tému prístupu k informáciám,“ dodala školiteľka projektu.
 
Nechýbala ani diskusia
 
Do programu sa zapojila aj redakcia týchto novín. Simulované interview viedol Milo Olejár, samozrejme, v angličtine. Témou boli ľudské práva v živote a ich pretavovanie na verejnosť, resp. hovoriť o nich iným ľuďom.
 
„Pre mňa je zaujímavá celá tá myšlienka, že sa stretnú študenti z viacerých krajín a majú možnosť si vymieňať skúsenosti. Keď som bol v ich veku, tak som takúto možnosť nemal. Žiakov to obohacuje a možno si aj na základe tejto výmeny viac cenia to, čo majú. Pre mňa takéto moderovanie bolo niečo nové, je to dobrá skúsenosť,” informoval M. Olejár.
 
„Zistili sme napríklad, že v Bosne majú veľmi sladké jedlá. Takisto že majú troch prezidentov súčasne. V Turecku majú armádu a ak dovŕšite dvadsiaty rok, mali by ste do nej ísť. V Lotyšsku chodia do práce už aj žiaci, vypomáhajú si počas prázdnin napr. v knižnici,“ prezradila ôsmačka Sára Goboňová.
 
„Slovensko, Bosna a Turecko sú podobné krajiny a majú veľa spoločného. Opísali sme im aj našu krajinu, predstavili sme im našu kultúru. Čo sa týka ľudských práv, v Bosne to je asi najhoršie,“ dodal Peter Paľa, taktiež žiak ZŠ Pod Vinbargom.
 
Sme radi, že aj my sme boli súčasťou tejto výmeny a že sme mohli prispieť ku kvalitnému priebehu vzdelávania.
(15:52, red)
 
Diskusia
Pridať komentár