Opatrovateľky navštevujú seniorov priamo u nich doma

1854x
29. Máj 2018
Tento článok vyšiel v novinách AHOJ BARDEJOVÍZIE
Počet opatrovateliek bude narastať
Okrem iných služieb pre seniorov poskytuje mesto Bardejov aj opatrovateľskú službu. Ide o terénnu sociálnu službu, kde opatrovateľky navštevujú dôchodcov priamo u nich doma. Náklady na opatrovateľskú službu idú výlučne z rozpočtu mesta. Menšou sumou prispieva aj samotný klient.
 
„Úhrada od klienta činí približne 20% z celkovej ceny práce opatrovateľky. Počet opatrovateliek kolíše, pred krízou v roku 2009 sme ich mali 80 – 90, teraz zamestnávame približne päťdesiat. Na opatrovateľskú službu nemáme žiaden zoznam čakateľov, poskytuje sa v najbližších možných termínoch,“ hovorí Tatiana Fedáková zo sociálneho oddelenia MsÚ.
 
Klient, ktorý žiada o takúto starostlivosť, musí byť odkázaný na sociálnu službu. Na základe klientom predložených podkladov o zdravotnom stave a po prešetrení jeho sociálnych pomerov priamo v domácnosti sa vypracuje sociálny posudok a mesto vydá rozhodnutie o sociálnej odkázanosti, kde je určený stupeň odkázanosti. Podľa toho sa uzatvorí zmluva, kde sa dohodne, aké služby senior potrebuje a v akom časovom rozsahu.
 
Obyvateľstvo starne 
 
Do konca minulého roka klienti za hodinu opatrovateľskej služby zaplatili 80 centov, teraz je to jedno euro. „Počet opatrovateliek bude v budúcnosti narastať, lebo záujmom štátu i našim je, aby sa posilňovala opatrovateľská služba. Zotrvanie v domácom prostredí je pre seniorov najvhodnejšie a najpríjemnejšie. Obyvateľstvo starne a práve takéto terénne služby v domácnosti klienta sa budú rozvíjať,“ dodala Fedáková.
 
Opatrovateľky sa o klientov starajú priamo u nich doma – pomáhajú pri bežných životných úkonoch – pri hygiene, obliekaní, stravovaní, chodia im na nákupy, varia, upratujú, chodia so seniormi k lekárom, do lekárne alebo im robia spoločnosť. Radnica v apríli 2018 ukončila Národný projekt podpory opatrovateľskej služby, kde bolo zaradených 11 opatrovateliek. Momentálne čaká na dopytovo orientovanú výzvu na podporu opatrovateľskej služby.
(14:14, red)
 
Diskusia
Pridať komentár