Športovci na hotelovke maturovali

1202x
04. Jún 2018

Tento článok vyšiel v novinách AHOJ BARDEJOVÍZIE  

Športovci maturovali
Študenti popri teoretickom vzdelávaní získavajú aj praktické zručnosti 

V našej spoločnosti sa stále viac hovorí o tom, ako správny spôsob výživy pozitívne ovplyvňuje naše zdravie. Môže zloženie stravy vplývať aj na vyšší výkon športovca? Môže primeraná fyzická aktivita pôsobiť preventívne na naše zdravie?

Odpoveď na aktuálne otázky zdravého stravovania, pohybových aktivít, starostlivosti o zdravie a zníženie civilizačných ochorení prináša štúdium na Hotelovej akadémií Jána Andraščíka v Bardejove v študijnom odbore Výživa a šport.

Silná väzba na prax

Príprava študentov zahŕňa kvalitné teoretické a praktické vyučovanie so silnou väzbou na prax, v rámci ktorej žiaci navštevujú fitnes centrá, športové kluby, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Červený kríž a rehabilitačné oddelenie v nemocnici v Bardejove.

Zároveň umožňuje žiakom absolvovať kurz kondičného trénera na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a futbalového trénera vo Východoslovenskom futbalovom zväze.

Škola disponuje Centrom odborného vzdelávania, ktoré je miestom stretávania sa žiakov s odborníkmi z oblasti gastronómie, hotelierstva, cestovného ruchu a športu. Podporuje rozvoj mládežníckeho športu v meste v spolupráci s klubom Partizán Bardejov využívaním telocvične a športového areálu.

Pripravuje študentov na život v občianskej spoločnosti

Teoretické vzdelávanie je zamerané na slovnú a písomnú komunikáciu, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku, oboznamovanie sa s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Na výber majú štyri cudzie jazyky: anglický, nemecký, francúzsky a ruský.

Reagujú na nové trendy

V odbornom vzdelávaní si študenti osvojujú nové trendy rozvoja výživových doplnkov pre športovcov, nové trendy v oblasti potravinárskeho, farmaceutického a chemického priemyslu, v oblasti medicíny s cieľom dospieť k športovému výkonu fyziologickými postupmi, biológie, zdravovedy a hodnotenia potravín.

Praktická príprava

Praktické vyučovanie je realizované v športovom areály školy na hodinách telesnej výchovy a športu, v športovej príprave špeciálnej a pohybovej príprave.

Ukončenie štúdia

Na škole prebehla praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. V písomnej časti žiaci riešili zadané úlohy z odborných predmetov a v telocvični školy prakticky predviedli tréningové jednotky zamerané na rôzne odborné aktivity, napríklad na redukciu hmotnosti ľudí s nadváhou, na správne držanie tela, na kardiovaskulárne ochorenia a iné.

Športovci robia radosť

V školskom roku 2017/2018 škola zaznamenala v telesnej a športovej výchove výrazné športové výsledky. Žiaci úspešne reprezentovali Hotelovú akadémiu Jána Andraščíka v rámci stredných škôl v okresných, krajských, celoslovenských aj medzinárodných súťažiach: vo futsale žiakov na Majstrovstvách Slovenska, vo florbale, v atletike, v stolnom tenise, bedmintone, cezpoľnom behu na Majstrovstvách kraja, na Okresných majstrovstvách vo volejbale či basketbale.

Žiaci boli úspešní nielen v stredoškolských súťažiach, ale výrazné výsledky dosiahli aj vo svojich športových kluboch:

Partizán Bardejov: Mária Mikolajová, Denisa Mochnacká, Monika Havranová, Nikola Vagaská, Timea Bochinová, Timea Gyomraiová: Účasť na olympijských hrách v Číne, 2x výhra Slovenského pohára žien, víťazstvo v prvej lige žien, účasť na Majstrovstvách Európy, účasť na Lige majstrov v Gruzínsku, postup na ELITE ROUND, reprezentácia U15, U17, U19, postup na Olympijské hry mládeže vo Švajčiarsku.

Chlapci Partizána Bardejov z odboru výživa a šport sa udržali medzi dvanástimi najlepšími mládežníckymi družstvami Slovenska. Peter Voško bol na kontrolnom zraze reprezentácie Slovenska do 18 rokov.

Hokejbalový klub Košice: Sebastián Kaščák – reprezentácia Slovenska - Anglicko 2016 – juniori do 16 rokov, reprezentácia Slovenska - Kanada 2018 – juniori do 18 rokov.

Futsalový klub Prešov: Kristián Medoň – reprezentant Slovenska vo futsale a iných.

Uplatnenie absolventov

Absolventi školy môžu pracovať vo fitnes centrách, ako manažéri v športových kluboch a centrách, ako pracovníci v kúpeľných a relaxačných zariadeniach, poradcovia v oblasti výživy a pohybových aktivít, profesionálni športovci, profesionálni fitnes pracovníci, alebo pokračovať na vysokých školách zameraných na šport, zdravotníctvo a výživu.

Čo teší?

V tomto školskom roku maturanti svoje prihlášky posielali na Fakulty telesnej výchovy a športu v Prešove, Bratislave a Prahe, na Policajnú akadémiu a Vojenskú vysokú školu. Dve žiačky na základe úspešných výsledkov zo strednej školy boli prijaté na Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave a Karlovej univerzity v Prahe bez prijímacích pohovorov. Gratulujeme.

Tešíme sa na nové talenty v školskom roku 2018/2019.

(inzercia, NAB3-15) 
 
Diskusia
Pridať komentár