100 ročný klenot v Židovskom suburbiu sa dočkal obnovy

1571x
29. Október 2019
Tento článok vyšiel v novinách AHOJ BARDEJOVÍZIE 
100 ročný klenot v Židovskom suburbiu sa dočkal obnovy
Parný kotol dokumentuje vyspelosť a zručnosť našich predkov
 
Nadácia EPH podporila projekt občianskeho združenia Vita in suburbium na záchranu a obnovu parného kotla a zachovaných súčastí vykurovacieho systému rituálnych kúpeľov. Schválený projekt najlepšie vystihuje spolupráca reštaurátorov pod vedením Martina Kutného, študentov a dobrovoľníkov, ktorí vlastnými silami vdýchnu život vzácnej technickej pamiatke. Okrem samotnej obnovy v objekte kotolne vytvoria expozíciu a letáky venované minulosti, premene a fungovaniu tohto unikátneho technického zariadenia.
 
Spomenutý parný kotol je dielo, ktoré dokumentuje technologickú vyspelosť a zručnosť našich predkov. Vyrobený bol firmou Poledniák Károly z Košíc (predchodcovia Zlievarní Košice a spoločnosti VSS Košice, a. s.). Na mieste bol nainštalo­vaný pred 100 rokmi. Jeho hlavnou funkciou bola výroba prehriatej pary požadovaného tlaku a teploty, keďže podľa židovských rituálnych predpisov voda používaná v mikve (rituálnych kúpeľoch) nesmela byť ohrievaná priamo.
 
Partnerom projektu je vlastník pamiatky Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Dohľad nad realizáciou odborných prác a kvalifikované poradenstvo poskytujú pracovníci Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Na záchrane a obnove parného kotla sa tiež podieľajú študenti Gymnázia Leonarda Stöckela, ktorí už v minulom roku participovali na rozsiahlom archeologickom výskume nádvoria a interiéru Budovy zhromaždenia.
 
Občianske združenie Vita in suburbium je prístupné spolupráci s ďalšími školami a rado príjme pomoc ďalších dobrovoľníkov. Aj preto sa onedlho uskutoční populárno-náučný workshop, ktorého cieľom bude vyskúšať si tradičné remeselné postupy aplikované pri záchrane hmotného kultúrneho dedičstva. Aktuálne informácie o projekte sa dozviete na odkaze https://www.facebook.com/suburbium/.
 
Výška finančných prostriedkov poskytnutých z Nadácie EPH na realizáciu projektu „Obnov s nami vzácny technický klenot!“ je 6 000 eur. Podpora pochádza z grantového programu “Pamätaj!”, ktorý sa zameriava na podporu obnovy, revitalizácie či rekonštrukcie kultúrnych pamiatok, historických objektov alebo oblastí. Program má za cieľ podporiť projekty prístupu k ochrane, reštaurovaniu kultúrnych pamiatok, prípravy a realizácie obnovy kultúrnych pamiatok alebo projekty identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.
(10:27, Peter a Pavol Hudákovi)

Diskusia
Pridať komentár