SSOŠ v Bardejove a Chlieb náš každodenný

1820x
05. November 2019
SSOŠ a Chlieb náš každodenný
Helena Siváková spolu s majsterkou Monikou Mochnackou
 
Chlieb sprevádza ľudstvo takmer celú históriu. Jeho konzumácia je taká bežná a rozšírená, že chlieb sa dostal i do najrozšírenejšej kresťanskej modlitby Otčenáš. Aj tu je prosba o chlieb každodenný v symbolickej podobe, predstavujúcej základné životné potreby človeka. Takú veľkú úlohu zohrával a zohráva chlieb v živote ľudí. Ten, kto poznal jeho nedostatok, vie, aký je vzácny.
 
V tejto dobe sa však na počudovanie nesprávalo k chlebu s úctou. Len na správaní starých ľudí sa dalo postrehnúť, že to nebolo s chlebom vždy tak. Tí si ešte pamätali dobu, keď bola oň núdza a my deti sme nechápali, prečo každá babka a dedko nosí vo vrecku suchú kôrku a po návrate z poľa ju prežúvajú. Nechápali sme, že kúpili chlieb, aj keď už nebol najčerstvejší a uchovávali ho v plátennej utierke. Nechápali sme, že si niektorí dokonca piekli vlastný chlieb doma. Bez ohľadu na to, ako rôznorodá je ponuka druhov chleba v obchodoch, nič sa nevyrovná vôni a chuti ešte teplého, doma upečeného chleba. Nie nadarmo sa hovorí, že „ chlieb sa nikdy nepreje“. Chlieb zbližuje a usádza rodinu, priateľov k jednému stolu. Tam sa budujú vzťahy, riešia problémy, ale aj delí sa o radosť.
 
O význame chleba v našich dejinách svedčí i starý zvyk, podľa ktorého vítame hosťa chlebom a soľou.
 
Možno v takom, alebo podobnom duchu sa niesla aj ochutnávka domáceho chleba, ktorú už niekoľko rokov zastrešuje Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Bardejove, primátor mesta Bardejov, oddelenie kultúry MsÚ.
 
Tento rok sa zapojila aj naša SSOŠ na Hviezdoslavovej ulici, so žiačkou Helenou Sivákovou spolu s majsterkou OV Mochnackou, učebného odboru hostinský. Na tejto milej akcii sme ukázali, že aj mladí ľudia si vážia chlieb a vedia ho pripraviť v rôznej podobe a chuti. Naše poďakovanie patrí pani Mgr. Eve Kučovej, že nás neodmietli, ale s úctou prijali medzi seba. Už teraz sa tešíme na ďalšie výzvy a akcie, ktoré sa budú konať pod ich záštitou.
(14:00, M. Mochnacká)
Diskusia
Pridať komentár