Zaujímavá prednáška pre študentov Súkromného gymnázia DSA v Bardejove

1105x
12. November 2019
„O antike, ktorá ovplyvnila našu prítomnosť“ – vybraná prednáška pre študentov Súkromného gymnázia DSA v Bardejove
Študentom prednášal docent Nagy
 
Pri príležitosti 65. výročia Katedry histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a v rámci Týždňa vedy a techniky, vznikla ponuka hosťovských prednášok uvedenej katedry podľa výberu pre študentov – stredoškolákov, ktorých zaujíma história.
 
Naši maturanti z dejepisu a ďalší študenti Súkromného gymnázia DSA v Bardejove využili túto jedinečnú príležitosť a po vzájomnej konzultácii s vyučujúcimi si vybrali oblasť, ktorú chceli viac prebádať. Konkrétne tému pod názvom: „O antike, ktorá ovplyvnila našu prítomnosť“ v podaní pána docenta Mgr. Imricha Nagya, PhD.
 
Prednáška sa uskutočnila 6. novembra 2019, v priestoroch Hrubej Bašty, Kultúrno – komunitného centra v Bardejove. Vymedzený čas dvoch hodín bol využitý do poslednej chvíle. Pod vedením pána docenta Nagya sme sa v úvode preniesli do obdobia antiky, upresnili sme si etymológiu historických pojmov, vymedzili sme geografický priestor, postupne sme plynule nadviazali na dejinné a politické súvislosti daného obdobia, kultúrne objavy a odkazy s prepojením na prítomnosť, pričom v závere nechýbali ani otázky zvedavých študentov na spomínané historické témy.
 
Študenti takouto zážitkovou formou získavali nielen vedomosti, ale hlavne množstvo súvislostí medzi minulosťou a prítomnosťou, medzipredmetové vzťahy, či hľadanie odpovedí na mnohé otázky, napríklad: „Prečo boli Homérove eposy také dôležité pre grécku identitu?“, „Kto bol označovaný v antike za barbara?“, „Ako vznikla tradičná legenda o založení starovekého Ríma?“, „Prečo bolo kľúčové získať rímske občianstvo pre podrobené obyvateľstvo?“, „Kto sa mohol stať vhodným kandidátom a ako fungovali tzv. verejné voľby v starovekej rímskej republike?“, či „Ako si osobne predstavujeme zánik starovekého Ríma?“ s poukázaním na konkrétne príklady z minulosti a súčasnosti, ale aj množstvo ďalších podnetných tém a podkladov ku bádaniu a diskusii.
 
My, pedagógovia a študenti SGBJ DSA v Bardejove, si nesmierne ceníme, že sme mohli byť súčasťou tohto výnimočného podujatia venovanému dejinám, ktoré nás naozaj bavia. Aj takýmto spôsobom môžeme prehĺbovať naše vedomosti s dôrazom na samostatné a kritické myslenie, a tak lepšie porozumieť súčasnosti. Dôkazom toho je aj latinský výrok, z čias antiky: „Historia magistra vitae“ (História je učiteľkou života).
 
Ešte raz veľké ďakujeme patrí docentovi Nagyovi, PhD. a celej Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za skvelú realizáciu uvedeného projektu tzv. hosťovských prednášok na slovenských stredných školách, ktorej súčasťou bolo aj naše Súkromné gymnázium DSA v Bardejove.
(10:30, S, Valková)
 
Diskusia
Pridať komentár