Žiaci ZŠ Komenského sa vybrali na potulky históriou

1078x
13. November 2019
Potulky históriou 
Žiaci navštívili aj Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach
 
Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili dejepisnej exkurzie. Najskôr si to namierili do obce Kalinov v okrese Medzilaborce – prvej oslobodenej obce na našom území. Sovietska armáda ju oslobodila 21. septembra 1944. Každoročne sa tu pri tejto príležitosti konajú aj spomienkové oslavy.
 
Pamätník osloboditeľov sa nachádza v strede dediny. Mementom týchto udalostí je aj vojenská technika rozmiestnená v chotári obce. Nad kostolom je vojnový cintorín z 1. svetovej vojny, na ktorom je pochovaných viac než 250 padlých vojakov bojujúcich na oboch stranách frontu.
 
Odtiaľ sa presunuli do Medzilaboriec, do Múzea moderného umenia Andyho Warhola. Založené bolo v roku 1991 ako prvé na svete venované tejto osobnosti pop-artu. Mapuje a prezentuje život a tvorbu Andyho Warhola, ale aj súčasné tendencie vo výtvarnom umení a kultúre. Po vzhliadnutí jednotlivých expozícií múzea sa autobusmi presunuli do oblasti Duklianskeho bojiska. V katastri obce Vyšný Komárnik, pri štátnej hranici, v nadmorskej výške 550 m je postavená na mieste pôvodnej pozorovateľne veliteľa zboru generála L. Svobodu vyhliadková veža (v 49 m), kde si žiaci vypočuli veľmi pútavý výklad o Karpatsko-duklianskej operácii.
 
Z jej plošiny je zvyčajne dobrý výhľad na duklianske bojisko na poľskej i slovenskej strane, ale v ten deň bolo počasie sychravé a upršané...V interiéri veže sú sochárske diela a expozičná miestnosť, v ktorej žiaci mali možnosť vzhliadnuť dobové fotografie, nálezy z duklianskeho bojiska a exponáty ťažkej bojovej techniky. Od veže sa presunuli k Pamätníku príslušníkom 1. Československého armádneho zboru. Pri pamätníku je vojenské pohrebisko – cintorín, na ktorom je pochovaných 565 príslušníkov zboru. V severovýchodnej časti areálu pamätníka bola vytvorená aleja Hrdinov Dukly. Na kamenných žulových blokoch sú umiestnené busty 15 hrdinov Sovietskeho zväzu a Československej republiky, aktívnych účastníkov Karpatsko-duklianskej operácie.
 
Pozrite si fotogalériu:
 
Pri štátnej ceste, asi 200 m od štátnej hranice, je žulový pamätník Rozpuknuté srdce. Postavený je na mieste tragickej smrti generála Jaroslava Vedrala-Sázavského, veliteľa 1. čs. samostatnej brigády v ZSSR, ktorý tu zahynul 6. októbra 1944. Generálovo auto nabehlo na nástražnú mínu. Spolu s generálom zahynul aj jeho vodič a osobná stráž. Po obhliadke týchto objektov sa žiaci presunuli do Svidníka, kde sa naobedovali, následne absolvovali návštevu Vojenského múzea a Pamätníka sovietskej armády, kde svoju exkurziu ukončili.
 
Múzeum sídli v budove, ktorá tvarom pripomína protitankovú mínu. Špecializuje sa na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska bezprostredne pred a počas 1. svetovej vojny vo Východných Karpatoch, medzivojnového obdobia a obdobia 2. svetovej vojny s dôrazom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánske hnutie a oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945. Žiaci si okrem centrálnej expozície, vypočuli aj krátky výklad a pozreli filmové dokumenty. V parku neďaleko múzea si prezreli externú expozíciu ťažkej vojenskej techniky. V susedstve expozície stojí od roku 1954 Pamätník sovietskej armády, kde je pochovaných vyše 9 000 vojakov padlých na jeseň 1944.
 
Napriek sychravému počasiu, verím, že tento deň bol pre žiakov obohatením ich terajších i budúcich vedomostí a prispel svojou troškou k lepšej predstave o živote našich predkov, vďaka ktorým si my dnes môžeme užívať život v mieri.
(11:00, B. Skreptáčová)
Diskusia
Pridať komentár