Noc v škole v znamení ľudovej rozprávky

1434x
13. November 2019
Noc v škole s názvom „Kniha nad mobil“
Prvý ročník noci v škole sa vydaril na výbornú 
 
Posledný deň pred jesennými prázdninami sme si v našej škole ZŠ Raslavice spestrili nocou v škole pod názvom „Kniha nad mobil“. Cieľom tejto akcie bolo vzbudiť u detí záujem čítať knihy, keďže sa v súčasnosti kladie dôraz na čitateľskú gramotnosť. A tú je možné získať práve čítaním, a to nielen kníh.
 
Celý program sa niesol v duchu ľudovej rozprávky Soľ nad zlato, ktorou sme chceli poukázať nielen na význam ľudových tradícií, rozprávok, ale predovšetkým vyzdvihnúť také hodnoty, ako sú láska, priateľstvo, obeta, spolupatričnosť, pravda, vyzdvihnutie podstatných hodnôt v živote. Keďže tento rok je rokom divadla, ľudovú rozprávku sme obohatili kulisami, ktoré sú súčasťou divadelných javísk a zároveň pripravujeme malé divadelné predstavenie tejto rozprávky (ale to je zatiaľ malé prekvapenie).
 
Popoludnie sme strávili spolu so starými rodičmi našich detí, ktorí nám čítali z knihy Pavla Dobšinského spomínanú rozprávku Soľ nad zlato. Babky sa dokonca obliekli do dobových kostýmov, čím nám pripomenuli spôsoby obliekania minulosti. Zároveň nám ukázali, ako takéto ľudové rozprávky vznikali: rozprávali ich ľudia ľuďom. Keďže to bol posledný októbrový deň, takto pekne sme si uctili našich dedkov a babičky, keďže október je mesiacom úcty k starším. Pohostili sme ich koláčikom a voňavým teplým čajíkom a ich vnúčatá ich obdarovali keramickými slniečkami, aby nám v živote svietili ako tie slniečka. Čítanie sme prerušovali prestávkami, počas ktorých sme sa s deťmi rozprávali o deji rozprávky a pravých hodnotách v živote, ako aj dobrých a zlých vlastnostiach ľudí.
 
Pozrite si fotogalériu:
 
Potom sme sa už s chuťou vybrali hľadať poklad ako naša Maruška z rozprávky. Na zaujímavých stanovištiach museli skupinky detí splniť rôzne úlohy (napr. športové, matematické, slovné, hádanky, a pod.), za ktoré dostávali kamienky soli a indície. Po prekonaní všetkých úloh, dostali poslednú indíciu, ktorá ich mala priviesť k truhlici s pokladom, v ktorej si našli zlaté čokoládové dukátiky a vrecúško soli, aby nezabudli, že soľ je nad zlato.
 
Potom sme sa presunuli do jedálne, kde sme spolu s deťmi piekli sladké koláče, ktoré sme potom samozrejme s veľkou chuťou zjedli. Deti si tak vyskúšali, aké to bolo, keď v kráľovstve varili len sladké jedlá a tiež ochutnávali jedlo bez soli. Pomedzi to žiaci dorábali ikony s motívom našej rozprávky, maľovali sadrové princezné, vyrábali papierové koruny a obliekali už spomínané makety postáv z rozprávky. Mohli si vyskúšať, čo všetko znamená práca v divadle.
 
Po namáhavom dni sme sa uložili do jednotlivých tried, kde si deti na dobrú noc pozreli spomínanú rozprávku Soľ nad zlato vo filmovej podobe. Takto sme si mohli porovnať filmovú podobu spracovania rozprávky s tou prečítanou. Deti sa aj takýmto spôsobom naučili, že ľudová rozprávka môže mať niekoľko podôb. Ráno bolo prekvapením pre nás učiteľky, keď sa deťom vôbec nechcelo ísť domov. Ale spomínané „Kniha nad mobil“ tu naozaj platilo, keďže mobil deti vôbec nespomenuli. Určite vieme, že tento prvý ročník čítania noci v škole bude mať pokračovanie.
 
Zároveň sa chceme poďakovať za veľkú pomoc pri tejto akcii našim učiteľkám Mgr. Anke Vrabľovej, Mgr. Andrejke Marcinovej, Mgr. Jarke Štefančinovej, Mgr. Agátke Krajňákovej, Mgr. Marianke Stavarovej, asistentkám Mgr. Monike Kuchárovej, Bc. Janke Balážovej, Bc. Monike Chovancovej, Mgr. Katke Fedorčákovej (našej bývalej kolegyni) a našej kuchyni za výborný teplý čajík, ktorý nás v týchto studených dňoch príjemne zahrial.
(20:00, J. Salokyová, učiteľka 2.C)
Diskusia
Pridať komentár