V okrese Bardejov vzniklo 119 požiarov

2965x
19. Január 2020
Rozbor požiarovosti v meste Bardejov a jeho častiach v roku 2019 
V roku 2019 vzniklo o 27 požiarov viac ako rok predtým
 
V roku 2019 vzniklo v katastrálnom území okresu Bardejov celkovo 119 (v roku 2018 – 92) požiarov s priamou škodou 183 525 € (2018 – 70 610 €). Uchránené hodnoty činili 2 487 500 €. Jedna osoba bola zranená a jedna osoba bola usmrtená v súvislosti so vznikom požiaru.
 
V meste Bardejov a jeho častiach za rovnaké obdobie vzniklo 52 (2018 – 44) požiarov, čo je 61,88% z celkového počtu požiarov v okrese Bardejov. Priama škoda pri týchto požiaroch bola 25 930 € (2018 – 21 650 €). Žiadna osoba nebola usmrtená alebo zranená.
 
Z uvedeného počtu 52 požiarov bolo:
- 29 (2018 – 13) požiarov suchej trávy a porastov, z toho najviac požiarov v lokalitách Vinbarg
- 11 (2018 – 14) požiarov kontajnerov a odpadkových nádob a nelegálnych skládok odpadu
 
- 2 (2018 – 4) požiare bytových domov
 • Bezručova 29, obsluha tepelného spotrebiča pri varení, 0 €
 • Poštárka 158, rómske deti od 8 do 15 rokov, odpad – chodba, 0 €
 
- 2 (2018 – 2) požiare v rodinných domoch
 • Dlhá Lúka, Dlhá Lúka 17, vyhorenie sadzí, 0 €
 • Poštárka 117, vyhorenie sadzí, 0 €
 
- 2 (2018 – 5) požiare rekreačných chát
 • Chatová oblasť Kalvária, drevená chata, úmyselné zapálenie neznámou osobou, 10 000 €
 • Chatová oblasť Mníchovský potok, záhradný domček, nezistená, 2000 €
 
- 4 (2018 – 2 ) v obchodných spoločnostiach
 • VI. Materská škôlka, Pod papierňou 1625, bezdomovci – oheň v objekte, 0 €
 • ul. Štefániková 61, nádrž s vodojemom, fajčenie, 4000 €
 • Slovenská 12, BILLA, úmyselné zapálenie známou osobou, 1500 €
 • Družstevná 1, štadión, zvýšený elektrický prechodový odpor klimatizácie, 2000 €
 
- 2 (2018 – 3) požiare osobných a nákladných automobilov
 • ul. kpt. Nálepku, Citroen Xsara, uvoľnený kontakt na autobatérií, 100 €
 • ul. Starý Blich, Iveco Trakker, elektrický skrat počas jazdy, 5000 €
 
Z uvedeného prehľadu vyplýva, že z celkového počtu 52 mestských požiarov až 40 požiarov bolo vypaľovanie suchej trávy a porastov a spaľovanie odpadu, čo je 77%.
 
V lokalitách Vinbarg a Poštárka – požiar suchej trávy a porastu zapaľovali najmä deti a vandali.
 
V záhradkárskych oblastiach sú to najmä majitelia chát, ktorí vypaľujú záhradky a spaľujú rôzny domový odpad.
 
Vznik požiarov nemožno absolútne vylúčiť, ale je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa ich riziko vzniku čo najviac znížilo.
(16:50, M. Dušenka, DHZ Bardejov)
Diskusia
Pridať komentár