Spojená škola Juraja Henischa hostila konferenciu 21. storočia

1278x
19. Január 2020
Školstvo v 21. storočí
Videoreportáž
 
Spojená škola Juraja Henischa bola organizátorom konferencie k téme Školstvo v 21. storočí, ktorá sa konala pod osobnou záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej. Pozvanie prijali významní profesori, riaditelia škôl, pedagógovia, majitelia bardejovských firiem a odborníci z viacerých odvetví.
 
Na úvod sa slova ujal poslanec mestského zastupiteľstva Pavol Goriščák, ktorý odovzdal pozdrav od ministerky, ktorá do Bardejova z pracovných dôvodov nemohla zavítať. Následne odštartovala rozprava o modernizácii v IT sektore, ktorej cieľom je pripraviť všetky zložky na nové vzdelávacie programy pre modernizáciu v IT a v robotizácii.
 
„Momentálne sa u nás uskutočňujú dva veľké projekty a to modernizácia vzdelávania z projektu Europe, kde sa vybudujú tri učebne programovania CNC strojov, konštruovanie na počítači a programovanie robotov elektrického merania. Škola bude vybavená modernými vzdelávacími pomôckami, jednak dielňa praktického vyučovania v hodnote 600 tisíc a cieľom konferencie je povedať si, ako ďalej vzdelávať v dnešnej dobe,“ prezradil riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa Peter Dulenčin.
 
POZRITE SI FOTOGALÉRIU:
 
„Tá doba je dnes taká rýchla, že technológie, ktoré sú tri roky staré už odchádzajú a nie je čas sa v nich 10-15 rokov zaškoľovať. Ten svet sa mení veľmi rýchlo,“ poznamenal jeden z prednášajúcich Vladimír Šucha.
 
Školy by študentov mali formovať hlavne v hodnotách a v zručnostiach.
 
„Ako komunikovať, ako spolupracovať v takom objaviteľstve, čo aj táto škola veľmi dobre robí. Aby sa oni vedeli dobre orientovať v tom meniacom sa, komplikovanom svete. Lebo keď nie, tak budú v podstate obeťou extrémizmu, nejakých falošných informácii, nebudú vedieť kriticky myslieť, nebudú vedieť analyzovať, komunikovať a spolupracovať s inými,“ doplnil V. Šucha.
 
„Určite sa stotožňujem s tým, čo povedal pán Mirossay a to je to, že naozaj mladí ľudia odchádzajú z nášho mesta. My, ako Mládežnícky parlament, sme dokonca robili aj prieskum, kde nám vyšlo, že viac ako polovica mladých ľudí z Bardejova chce odísť preč. On to spomínal tak, že príde do školy, opýta sa tých ľudí, že kto tu chce ostať, nech zdvihne ruku a väčšinou nikto nedvihne ruku. V Bardejove by to bolo asi tých 50%,“ povedal Jakub Boruv z Mestského mládežníckeho parlamentu v Bardejove.
 
V rozprave tiež odzneli názory, akým výzvam budú študenti čeliť v najbližších rokoch. Robotizácia a digitalizácia totiž významne menia pracovné činnosti samotných ľudí.
 
Spojená škola Juraja Henischa má dve organizačné zložky – gymnázium a strednú odbornú školu polytechnickú.
 
„Na gymnáziu sa realizuje projekt IT akadémia s aktívnym členstvom vo vedeckom laboratóriu. Škola získala moderné IT vybavenie, kde našich študentov na gymnáziu vzdelávame podľa najnovších metód, kde žiaci sami objavujú nové poznatky, sú to tzv. badateľské metódy. Aj táto konferencia nám mala podať odpovede na otázky, ako ďalej spolupracovať s firmami a ako vzdelávať našim gymnazistov pre vysoké školy, ktoré sú zamerané na IT sektor,“ dodal riaditeľ P. Dulenčin.
 
Cieľom strednej odbornej školy je zamerať sa na rozvoj automatizácie a robotiky. Organizátori veria, že aj takáto diskusia prispeje k lepšej prepojenosti medzi školami, študentmi a firmami.
(21:11, L. Urbán)
Diskusia
Pridať komentár