Hlavinková a German postúpili do krajského kola

1287x
20. Január 2020
Olympiáda z anglického jazyka
 
 Účastníci olympiády
 
Na pôde ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove sa konal v poradí už 30. ročník Okresného kola Olympiády z anglického jazyka. Vo výchovno-vzdelávacom procese má táto olympiáda už tradične svoje pevné miesto, počas svojej 30-ročnej existencie priniesla množstvo talentovaných jednotlivcov na okresnej, krajskej i celoštátnej úrovni.
 
Olympiádu otvorili krátkym príhovorom Mgr. Milena Kravcová, riaditeľka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove a Mgr. Ján Šoltés, predseda Okresnej komisie Olympiády z anglického jazyka. Z Oddelenia školstva a telesnej kultúry pri Mestskom úrade v Bardejove sa súťaže zúčastnil aj Ing. Peter Mydlo. Na súťaži sa stretlo 18 žiakov z 10 základných škôl mesta i okresu Bardejov.
 
Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách:
 
a) Kategória 1A (žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ): do súťaže sa zapojilo 8 žiakov 
 b) Kategória 1B (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ): do súťaže sa zapojilo 10 žiakov
 
Odborná porota pracovala v tomto zložení:
 
- Mgr. Ján Šoltés, ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove
- Ing. Magdaléna Hudáková, ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove
- Mgr. Eva Dudinská, ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove
- Mgr. Zdenka Šinaľová, ZŠ Komenského 23, Bardejov
 
POZRITE SI FOTOGALÉRIU:
 
Súťaž mala vysokú kvalitatívnu úroveň, zúčastnení žiaci predviedli svoje brilantné výkony v týchto súťažných oblastiach: gramatika, slovná zásoba, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, vytváranie príbehu podľa obrázku („picture story“) a hranie rolí („role plays“).
 
Výsledky:
 
Kategória 1A:
1. miesto: Jakub GERMAN (ZŠ Wolkerova 10, Bardejov)
2. miesto: Lívia HUDÁKOVÁ (ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, Bardejov)
3. miesto: Ella EŠTOČINOVÁ (ZŠ Komenského 23, Bardejov)
 
Kategória 1B:
1. miesto: Linda HLAVINKOVÁ (ZŠ Komenského 23, Bardejov)
2. miesto: Ema KRUPOVÁ (CZŠ s MŠ sv. Faustíny, Bardejov – Dlhá Lúka)
3. miesto: Aneta LADOMERSKÁ (ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, Bardejov)
 
Víťazi si prevzali pamätné diplomy i vecné ceny. Jakub German a Linda Hlavinková budú okres Bardejov reprezentovať na Krajskom kole Olympiády z anglického jazyka, ktoré sa uskutoční dňa 12. 02. 2020 v Prešove. Budeme im držať prsty, aby reprezentovali seba, svoju školu i okres Bardejov čo najúspešnejšie.
(18:30, J. Šoltés)
Diskusia
Pridať komentár