Literárne semináre študentov GLS

1507x
23. Január 2020
Literárne semináre v knižnici
Spestrením programu bola aj živá hudba
 
Aj v minulom kalendárnom roku 2019 sa v Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove konali ďalšie odborné literárne semináre študentov Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove.
 
Pod dramaturgickým vedením PhDr. Márie Bušíkovej, PhD. sa gymnazisti v predchádzajúcom roku rozhodli pripraviť tri semináre, ktoré boli zorganizované v rámci projektu Literárne semináre so scénickým spracovaním textov, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. V mesiaci apríl študenti priblížili pohľad súčasníka na Pavla Országha-Hviezdoslava. V mesiaci jún poukázali na tajomstvo postáv v prozaickej tvorbe Mila Urbana a v mesiaci december ukázali príťažlivosť poézie Milana Rúfusa.
 
 
Hlavnou náplňou seminárov bolo scénické zobrazovanie prečítaných textov vybraných kníh, ich analýza z hľadiska symboliky, skrytých významov a tiež posudzovanie dopadov či naopak prínosov toho ktorého literárneho diela.
 
Cieľom odborných seminárov bolo nadviazať kontakt so širokou bardejovskou kultúrnou obcou. Spestrením každého programu bola aj živá hudba, ktorá tak vytvárala za každým jedinečnú atmosféru a spomínané krátke scénické zobrazenia odkryli talenty nadaných študentov.
(9:12, M. Balaščák)
Diskusia
Pridať komentár