Vzdelávanie učiteľov ZŠ Wolkerova v Portugalsku

1917x
23. Január 2020
Vzdelávanie učiteľov ZŠ Wolkerova v Portugalsku
 
Účastníčky kurzu
 
V ZŠ Wolkerova už tretí rok prebieha projekt medzinárodnej spolupráce škôl Erasmus+. Cieľom projektu je nielen rozvoj jazykových zručností žiakov v nemeckom a v anglickom jazyku, ale aj spoznávanie histórie, kultúry a prírodných krás partnerských krajín. Našimi partnerskými krajinami sú Sicília, Grécko, Turecko a Poľsko.
 
Tento projekt umožňuje profesijný rast aj pedagógom. V rámci projektu Erasmus+ KA1 – Vzdelávanie naša priorita, sa učiteľky tejto školy– Emília Balážová, Valéria Bačová a Ľubica Ildžová zúčastnili kurzu – IKT vo vzdelávaní a medzinárodných projektoch a Základy kódovania a robotiky v Portugalsku – v Alcanede. Kurzu sa zúčastnilo 8 učiteľov zo Slovenska a dvaja z Českej republiky.
 
Kurz bol zameraný na využitie zdarma dostupných online nástrojov, na tvorbu, využívanie a vytváranie digitálnych materiálov vhodných nielen na prácu v triede, ale aj v medzinárodných projektoch. Oboznámili sme sa so základmi kódovania a robotiky, vyskúšali sme si prácu s cenovo dostupnými robotmi. Vytvárali sme videá, digitálne fotografie, komiksy a online prezentácie (Prezi, Emoze). Hodiny výučby boli veľmi zaujímavé a prínosné. Vzdelávanie viedli českí lektori s dlhoročnou pedagogickou praxou v tejto oblasti.
 
 
Pretože kurz prebiehal v Portugalsku, umožnil zúčastneným pedagógom zlepšiť komunikačné schopnosti v anglickom jazyku. Počas pobytu sme mali možnosť spoznať aj okolie krásneho a na históriu bohatého Portugalska. Získaný digitálny materiál z krátkych výletov sme následne spracovali ako výučbový materiál.
 
Veľkým prínosom okrem získania nových poznatkov a zručností, bola aj výmena pedagogických skúseností a získanie kontaktov s kolegami zo Slovenska, ale aj Českej republiky.
(11:00, V. Bačová)
 
Diskusia
Pridať komentár