Mestská polícia v škole

646x
11. Február 2020
Mestská polícia na ZŠ Komenského
Beseda s mestským policajtom 
 
V školskom klube na ZŠ na Komenského ulici v Bardejove sa uskutočnila beseda s príslušníkom Mestskej polície p. Hudákom pre deti 3. a 4. ročníka.
 
Beseda bola zameraná na povinnosti detí a slušné správanie sa na verejnosti. Deti sa dozvedeli o základných úlohách a povinnostiach Mestskej polície a taktiež sa oboznámili s výstrojom a výzbrojou.
 
Pán Hudák vysvetlil deťom, že Mestská polícia sa riadi zákonom a pôsobí v každom meste na ochranu jeho obyvateľov, dbá na dodržiavanie poriadku a disciplíny v meste, či už v oblasti dopravy alebo obyvateľstva.
 
Beseda deti veľmi zaujala a mali veľa otázok, na ktoré p. Hudák trpezlivo odpovedal. Ďakujeme Mestskej polícií za ich ochotu prísť medzi nás a odpovedať zvedavým otázkam. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
(15:35, ZŠ Komenského)
Diskusia
Pridať komentár