Piataci zo ZŠ na Komenského ulici patria k najlepším na Slovensku

2895x
13. Február 2020
Výsledky testovania piatakov
Škola patrí k najlepším nielen v Bardejove
 
Žiaci zo Základnej školy na Komenského ulici sú vysoko nad celoslovenským a okresným priemerom.
 
Cieľom celoslovenského testovania je monitorovať úrovne vedomostí a zručností žiakov a získať objektívne informácie o ich výkone z testovaných predmetov pri vstupe na 2. stupeň ZŠ, poskytnúť školám, riadiacej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o pripravenosti žiakov pri prechode z 1. stupňa na 2. stupeň ZŠ, ktorá napomôže pri zvyšovaní kvality vzdelávania a získať vstupné údaje pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní na základných školách na Slovensku.
 
Teší nás, že piataci našej školy pod vedením výborných pedagógov dosiahli v testovaní T5 skvelé výsledky.
 
V oboch predmetoch sú vysoko nad priemerom okresu a Slovenska.
V matematike je priemerná úspešnosť školy 77.5%, čo je 14,1% nad národným priemerom a 19,3% nad priemerom okresu.
V slovenskom jazyku a literatúre dosiahli 77,4%, čo je 12,6% nad národným priemerom a 18,4% nad priemerom okresu.
 
Poďakovanie za náročnú prácu pri príprave žiakov patrí predovšetkým vyučujúcim 4. ročníka a pri opakovaní a upevňovaní učiva vyučujúcim 5. ročníka našej školy.
(15:20, M. Peláková)
Diskusia
Pridať komentár