ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove vstupuje do ďalšieho Erasmus + projektu

2162x
18. Február 2020
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove vstupuje do ďalšieho Erasmus + projektu
 
 Účastníci Erasmu
 
Každej škole len prospeje, ak sa môže porovnať s konkurenciou. Občas je to konkurencia v rámci mesta/okresu, občas v celoštátnom meradle.
 
Niekedy škola dostáva šancu okúsiť konkurenciu medzištátnu, svetovú. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom už niekoľko rokov „kráča s dobou“, prijíma medzinárodné projektové výzvy, snaží sa byť na „tepe doby“. Trendy sa nedajú zastaviť, treba na ne flexibilne reagovať. Naša škola má ambíciu vstúpiť do ďalšieho dvojročného (2020 – 2022) projektu Erasmus + pod názvom Globalizing Classes with Intercultural Education, čo môžeme voľne preložiť ako Medzikultúrne vzdelávanie v čase globalizácie.
 
Naša rezortná ministerka Martina Lubyová pri nedávnej návšteve Bardejova si našla čas na návštevu našej školy. Ako osobne v diskusii s pracovníkmi školy povedala, cení si angažovanosť našej školy v medzinárodných projektoch. Vo svojej praxi sa stretáva s len veľmi malým počtom stredných škôl, resp. s ešte menším počtom základných škôl, ktoré sa do medzinárodných projektov zapájajú. V tomto kontexte vysoko ocenila prácu našej ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove.
 
Do projektu je zapojených 6 škôl z týchto európskych krajín: Turecko (koordinátor), Slovensko (partner), Grécko (partner), Taliansko (partner), Severné Macedónsko (partner), Poľsko (partner). Dnešný svet je multikultúrny, kultúrne diverzný. Žiaci by mali poznať čím viac fragmentov súčasného sveta, v ktorom budú ako dospelí existovať. Medzi ciele projektu patrí aj pokus o načrtnutie cesty k iným kultúram súčasnej spoločnosti. V projekte sa budeme snažiť vytvoriť vzdelávacie prostredie pre medzikultúrny dialóg. Ten by mal poukázať na výhody, nie nevýhody súčasného globálneho sveta a miesta školy v ňom. Spoločným jazykom projektu bude, pochopiteľne, anglický jazyk.
 
Projekt je určený pre študentov vo veku 11 - 15 rokov, budú prebiehať medzinárodné výmenné pobyty. V tomto smere má už naša škola niekoľkoročné skúsenosti, ktoré radi využijeme. Naši žiaci i rodičia si to zaslúžia. Radi privítame našich zahraničných partnerov u nás a ukážeme im krásu Slovenska i Bardejova, resp. radi vycestujeme do krajín našich partnerov a radi spoznáme krásu ich štátov a miest. Určite Vás ešte o tom budeme informovať. 
 
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov programu Erasmus + v rámci európskych fondov.
(9:58, J. Šoltés)     
Diskusia
Pridať komentár