Aj žiaci ZŠ Komenského spomínali...

832x
19. Február 2020
Aj my sme spomínali...
Žiaci 4.D a 8.A triedy 
 
... spomínali na tých, ktorí pred 75 rokmi bojovali za svoju slobodu, obetovali svoje životy, a tým vybojovali slobodu aj pre ďalšie generácie, teda vďaka nim môžeme aj my žiť v mieri.
 
Vážime si ich obetu a preto si každoročne pripomíname oslobodenie nášho mesta Bardejov, ako aj okolitých dedín, rôznymi aktivitami, ktoré majú pomôcť mladej generácii pochopiť, že mier a sloboda nie sú samozrejmosť. Tento rok sa 4.D a 8.A, triedy žiakov so všeobecným intelektovým nadaním zo Základnej školy na Komenského 23, zúčastnili prednášky pod názvom „Oslobodenie Slovenska 1944-1945“, ktorá bola v galérii Poľsko-slovenského domu.
 
Prednáška bola obohatená o autentické zábery z oslobodzovacích bojov a lektorom bol Mgr. Juraj Lepiš PhD. z Múzea SNP v Banskej Bystrici. Žiaci si mohli pozrieť aj výstavu s názvom „Za slobodu!“ a niekoľko autentických predmetov z 2. svetovej vojny. Ale to všetko bol ešte iba začiatok. Žiaci sa potom rozdelili do skupín a spoločnými silami vytvárali pojmové mapy s ústredným motívom 75 rokov slobody. Vpisovali informácie, ktoré si zapamätali z prednášky, ktoré už vedeli, a keď im došli nápady, tak si mohli pomôcť plagátmi z výstavy.
 
POZRITE SI FOTOGALÉRIU:
 
Po dokončení si navzájom svoje výtvory prezentovali a nakoniec z nich vytvorili výstavku vo vestibule školy. Na výstavke sú aj výtvarné práce žiakov 4.D s tematikou Bardejova a pár informácií o oslobodení od pani učiteľky Skreptáčovej. S estetickou úpravou nástenky nám pomohla pani učiteľka Vavreková. Cestou späť sme sa zastavili aj pri Pamätníku vďaky a pri Pamätníku holokaustu, ktoré pripomínajú udalosti z čias (ne)dávno minulých.
 
Je dôležité nezabúdať na tých, ktorí bojovali proti zlobe a nenávisti a obetovali svoje životy za pravdu a spravodlivosť. Pripomínajme si to tak často ako sa dá a vážme si slobodu, ktorú máme. A prajme si, aby naše deti a ani ich potomkovia nezažili hrôzu vojny a nenávisti.
(18:42, E. Baldovičová, A. Tribusová)
Diskusia
Pridať komentár