Na Poštárke vyrastú nové nájomné byty

2451x
25. Február 2020
Nové nájomné byty
Zastupiteľstva sa zúčastnilo 21 z 25 poslancov
 
Dnes (utorok 25. februára) zrána sa v priestoroch mestského úradu (MsÚ) v Bardejove konalo XI. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré malo prerokovať iba dva body: investičný zámer výstavby 16-tich bytových jednotiek nižšieho štandardu na sídlisku Poštárka a technickej vybavenosti k nim a v súvislosti s týmto investičným zámerom zriadenie záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania SR do hodnoty 160 tisíc eur.
 
Investičný zámer výstavby sa prerokovával už dvakrát, ale v zmysle zmenenej legislatívy musel byť prerokovaný ešte raz: dôvodom bolo nové usmernenie poskytovateľa pomoci, t.j. ministerstva dopravy a výstavby SR.
 
Na úvod zasadnutia sa prezentovalo 21 z 25-tich zvolených poslancov, čím predsedajúca viceprimátorka Eva Hudáková mohla skonštatovať uznášaniaschopnosť zastupiteľstva.
 
Vystúpili viacerí poslanci 
 
V rozprave k investičnému zámeru výstavby bytov nižšieho štandardu postupne vystúpilo niekoľko poslancov: poslanec Milan Pilip sa vyjadril v tom zmysle, že je proti tomu, aby sa sídlisko ďalej rozširovalo, pretože podľa jeho slov je ľudí tam žijúcich potrebné integrovať, nie segregovať. Hovoril taktiež o iných opatreniach, ktoré by mali smerovať k tomu, aby sa v rámci cieľa integrácie minoritnej časti obyvateľstva podchytila najmä nová generácia.
 
Viceprimátor Vladimír Savčinský namietal, že predmetom rokovania zastupiteľstva nie je riešenie rómskej otázky tak, ako ju nastolil poslanec Pilip, ale debata by mala byť o tom, či byty nižšieho štandardu stavať alebo nestavať. Riešenie rómskej otázky je aj na pleciach štátu, nielen samosprávy ako takej.
 
V podobnom duchu sa vyjadril aj poslanec Peter Hudák a citoval slová jedného zo starostov na Slovensku, že „akákoľvek integrácia začína teplou vodou“, preto bude za investičný zámer hlasovať. Dodal taktiež, že to urobí aj kvôli viditeľnej snahe samosprávy problém riešiť – spomenul pri tom vybudovanie Komunitného centra, či podpory práce Saleziánov.
 
Poslanec Martin Šmilňák vo svojom vystúpení taktiež podporil investičný zámer a dodal, že doslova „zo dňa na deň“ nám tu vyrástli odborníci takmer na všetko. Podľa jeho slov sú také slová o integrácii minoritnej skupiny obyvateľov síce krásne a ľúbivé, ale nemajú ani hlavu, ani pätu. Zámer výstavby bytov nižšieho štandardu má zmysel a zopakoval, že ho hlasovaním podporí. 
 
Po ukončení rozpravy poslanci hlasovaním zámer schválili: z dvadsiatich troch prítomných bolo za 18 poslancov, dvaja (Mária Ferková a Milan Pilip) boli proti a traja poslanci sa hlasovania zdržali.
 
Záložné právo
 
V ďalšom poslanci schválili (14 za, 6 proti a 3 sa zdržali) aj zriadenie záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania SR do hodnoty 160 tisíc eur: tento zámer bol priamo naviazaný na predchádzajúci investičný zámer. Po ukončení výstavby a po kolaudácii bytov nižšieho štandardu bude, samozrejme, záložné právo v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania neaktuálne.
(17:38, Š. Hij, foto: M. Duleba)
Diskusia
Pridať komentár