Pripravte sa na obmedzenia na trati

1373x
28. Február 2020
Výluka v úseku Raslavice – Kapušany pri Prešove
Výluka bude trvať dva dni
 
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 4. a 5. marca 2020, v čase od 7.30 hod. do 14.30 hod., realizovať výlukové práce v úseku Raslavice – Kapušany pri Prešove.
 
V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje odstraňovanie anomálii bestykovej koľaji, oprava dilatačných škár, výmena a zváranie defektoskopicky chybných koľajníc, doťahovanie upevňovadiel, úprava štrkového lôžka do profilu, strojné odstraňovanie krovia a náletových drevín, likvidácia krovia drvením.
 
Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.
 
ŽSR prosia o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.
(11:45, M. Lukáč)
Diskusia
Pridať komentár