Svetový deň obezity v Bardejove

1963x
02. Marec 2020
Svetový deň obezity
Docentka M. Belovičová a návštevníčkou 
 
V Bardejove sa v priestoroch Poľsko-Slovenského domu a v Bardejovských Kúpeľoch v priestoroch kúpeľného domu v dňoch 28.2.2020 a 29.2.2020 uskutočnili podujatia venované Svetovému dňu obezity. 15 z 20 najdôležitejších rizikových faktorov globálnej záťaže chronickými ochoreniami súvisia s výživou a nedostatočnou pohybovou aktivitou. 
 
V 46 krajinách európskeho regiónu trpí viac než 50% populácie nadváhou alebo obezitou, na Slovensku má 2/3 populácie nadváhu alebo obezitu. Svetová zdravotnícka organizácia hovorí o celosvetovej epidémii obezity a zaraďuje ju na 6. miesto medzi choroby, ktoré najviac ohrozujú svet. Spolu s diabetes mellitus 2. typu dosahuje charakter globálnej epidémie.  
 
Podujatie v Bardejove organizovala Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie (SSPO - doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof., doc. PhDr. Liliana Belovičová, CSc. mim. prof., Zdena Marcinová, Bc. Ivana Fedorkoví) v spolupráci s Kultúrnym a turistickým centrom v Bardejove, Mestom Bardejov (primátor MUDr. Boris Hanuščak), Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (Ing. Pastiranová, Mgr. Spolníková, Ing. Peter Marcin, Mgr. Daniela Kapušniaková z  Katedry výživy ľudí.), Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bardejove (RÚVZ – MUDr. Jana Zbyňovská, Mgr. Klimová s kolegyňou), lektorom hnutia Stop obezite (STOB) RNDr. JUDr. Hanou Vrabcovou, občianskym združením Liga zdravia (Vilma Houbová), firmami Worwag, Prom.Medic, Abbott, Bardejovskými kúpeľami a.s. a mediálnymi partnermi Bardejovskou televíziou a AhojBardejov.sk. 
 
Návštevnici sa mohli zmerať
 
Počas podujatia sa obyvatelia Bardejova mohli dozvedieť svoju hmotnosť, ako aj komplexnú analýzu zloženia tela (svalovej hmoty, tukového tkaniva, vody) na váhe InBody, vypočítať si BMI (body mass index) - hmotnosť v kg: výška v metroch na druhú, obvod pásu, vypočítať pomer pás/boky, odmerať si hodnotu krvného tlaku, pulzu, dozvedieť sa hodnotu glykémie, celkového cholesterolu, HDL (dobrého cholesterolu) a triglyceridov.
 
Okrem toho pracovníci VšZP (pobočka Prešov a Košice) zabezpečili pre návštevníkov podujatia testy na prevenciu rakoviny hrubého čreva. Návštevníci sa mohli dozvedieť informácie ohľadne správneho stravovania, reálne vidieť kalorické hodnoty potravín, skonzultovať svoje výsledky s lekárom (doc. MUDr. Máriou Belovičová, PhD. mim. prof.) a lektorom STOBu (RNDr. JUDr. Hanou Vrabcovou). Rodičia sa mohli pristaviť aj pri stánku Bardejovských Kúpeľov a konzultovať s MUDr. Pavlišinovou a sestričkou Novákovou o možnostiach liečby nadváhy a obezity svojich detí v detskej liečebni v Bardejovských Kúpeľoch.
 
POZRITE SI FOTOGALÉRIU:
 
K dispozícii boli viaceré informačné brožúrky pre pacientov, ktoré zabezpečili firmy Worwag, Prom.Medic, o.z. Liga zdravia. Firma Abbott zabezpečila glukózové prúžky, glukomery na testovanie glykémie. RÚVZ v Bardejove zabezpečil meranie celkového cholesterolu, triglyceridov, „dobrého“ - HDL-cholesterolu. Poinformovali obyvateľov Bardejova o poradni zdravia, kde záujemcom robia tiež vyšetrenia z kapilárnej krvi. Bardejovské kúpele a.s. zabezpečili pre návštevníkov podujatia jablká a propagačné materiály o liečbe detskej obezity, mesto Bardejov a Poľsko-Slovenský dom zabezpečili zdravé a chutné občerstvenie pre návštevníkov podujatia.
 
Vysoký záujem o vyšetrenia 
 
Podujatie sa tešilo záujmu Bardejovčanov, len samotné glykémie si dalo vyšetriť 120 ľudí. Veľký záujem bol o všetky vyšetrenia, ale tu nemáme presnú štatistiku. 
 
Chcela by som sa úprimne poďakovať riaditeľovi Poľsko-Slovenského domu, Ing. Marcelovi Tribusovi a celému  jeho milému kolektívu (kolegyniam a kolegovi) za ich ústretovosť pri organizácii podujatia. 
 
29.02.2020 podujatie pokračovalo v priestoroch Kúpeľného domu v Bardejovských Kúpeľoch. Aj tu sa merala záujemcom hladina glykémie, poskytovalo sa poradenstvo ohľadne správneho stravovania, merala sa hmotnosť, obvod pásu, zloženie tela. Pri stánku Bardejovských Kúpeľov sa poskytovalo poradenstvo ohľadne detskej obezity. K dispozícii bolo veľa informačných materiálov. Podujatie sa opäť tešilo veľkému záujmu návštevníkov Bardejovských Kúpeľov, hladinu glykémie si dalo vyšetriť vyše 100 návštevníkov. 
 
Bardejovské Kúpele venované deťom 
 
Obezita významne zvyšuje chorobnosť a úmrtnosť, zhoršuje kvalitu života a prináša závažné socio - ekonomické problémy. Obezita 
je zodpovedná za 50% prípadov diabetu mellitu, za 21% artériovej hypertenzie a ischemickej choroby srdca, za 8-42% prípadov onkologických ochorení. Vyše 80% obéznych pacientov s diabetom mellitom má stukovatelú pečeň - t.j. NAFLD (nealkoholová tuková choroba pečene), ktorá môže vyústiť kvôli nesprávnemu stravovaniu až do cirhózy pečene (ktorá je v našej populácii doteraz 
asociovaná výlučne s používaním alkoholických nápojov).
 
U obézneho pacienta nejde „len o jednu diagnózu“. Medzi ďalšie sprievodné ochorenia patrí zvýšená hladina cholesterolu (dyslipoproteinémia), poruchy spánku, chrápanie, zvýšený sklon ku tvorbe žlčových kameňov, ochorenie váhonosných kĺbov. Obezita sa stala najčastejším rizikovým faktorom predčasnej smrti. 
 
Ľudia často v snahe rýchlo schudnúť podľahnú reklamným vplyvom ohľadne chudnutia, pri ktorom „stačí užiť zázračný liek“ a budú chudnúť napriek tomu, že nezmenia vôbec svoje stravovanie návyky. Pokiaľ chceme niečo v živote dosiahnuť (platí to pre každý odbor), musíme vynaložiť úsilie. To isté platí aj pre chudnutie. 
 
Pacient s nadváhou a obezitou by mal mať dostatok informácii o svojom zdravotnom stave, o tom, prečo sú niektoré potraviny preňho vhodné a iné zas nie, ako sa vyhnúť „nástrahám“, ktoré naňho v supermarketoch „číhajú“. Liečba obezity by mala prebiehať pod odborným dohľadom. Musíme sa snažiť motivovať klienta tak, aby pochopil, že proces chudnutia je zdĺhavý (podobne tomu ako aj „proces priberania“), že nemôžeme vystaviť organizmus hladovke, po ktorej nastane jo-jo efekt a klient/pacient dosiahne ešte vyššiu hmotnosť ako mal pred začatím redukcie hmotnosti. Okolie, naši príbuzní, môžu významne pomôcť klientovi, ktorý chce chudnúť, pri zvýšení jeho motivácie. 
 
Informovanosť je dôležitá 
 
Liečba obezity by mala byť komplexná a systematická. Čiže mala by zahŕňať diétne stravovanie, primeranú pohybovú aktivitu, psychologickú podporu klienta. V prípade potreby je samozrejme indikovaná aj medikamentózna liečba, veľmi dobré výsledky dosahuje chirurgická bariatrická liečba. 
 
Záujem o uvedené podujatia zo strany Bardejovčanov potvrdzuje potrebu ich opakovanej realizácie, čo aj plánujeme v budúcnosti realizovať v spolupráci s partnermi.
(14:14, doc. MUDr. M. Belovičová, PhD. mim. prof.)
Diskusia
Pridať komentár