V nemocnici v Bardejove zasadal kvôli koronavírusu štáb

5301x
05. Marec 2020
Nemocnica je pripravená na každú situáciu
Tretie stretnutie nozokomiálnej komisie s lekármi a sestrami
 
Najaktuálnejšou témou nie len na Slovensku, ale aj na celom svete je koronavírus. Ide o vírusové ochorenie a spôsobuje respiračné ochorenia, zaraďuje sa medzi kvapôčkové infekcie. Antibiotika a ani očkovacia látka na koronavírus zatiaľ neexistuje. Inkubačný čas pri tomto ochorení je 2 až 14 dní, priemerne šesť dní.
 
Príznaky ochorenia sú horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, hlavy či únava.
 
V bardejovskej nemocnici sa konalo už tretie stretnutie nozokomiálnej komisie s lekármi a sestrami z oddelenia a pracovísk, kde je najväčšia pravdepodobnosť, kde by sa takýto pacient mohol vyskytnúť.
 
Zákaz návštev
 
„V úvode sme sa venovali epidemiologickej situácií, čo sa týkalo bežnej chrípky. Nemocnica má už niekoľko týždňov zákaz návštev, o ktorom predvídateľne rozhodol riaditeľ ešte v čase, kedy začínali len vrcholiť tie bežné chrípky na Slovensku, takže určite sme zabránili tomu, aby tých prípadov bolo viac,“ povedala Helena Leščišinová, primárka poliklinického oddelenia tuberkulózy a pľúcnych chorôb v Nemocnici s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove.
 
„Niektorí týmto opatreniam nechápali, ale my sme to robili z dvoch dôvodov. Prvý dôvod bol ten, že narastal počet chrípkových epidémii, chrípkové sú rôzne virózy, nemusí to byť len chrípka. Druhý som predpokladal už vtedy, že môže byť problém a že koronavírus bude za chvíľu v Európe a my nepotrebujeme v tomto prípade pri zatvorení nemocníc chrániť len pacientov, ale chrániť aj návštevy,“ nadviazal Marián Petko, riaditeľ bardejovskej nemocnice.
 
Na Slovensku ešte nie je potvrdený 
 
Napriek tomu, že koronavírus u nás na Slovensku ešte nie je potvrdený, nemocnica je pripravená na každú situáciu. Skontrolovala si, či je pripravená po praktickej stránke, či všetci vedia, kam má pacient prísť, čo majú robiť, aká je úloha ktorého oddelenia a tak isto či sú dostatočne pripravení alebo vybavení ochrannými pomôckami. Je veľmi dôležité, aby chránili nie len pacienta, ktorý už pacientom je, ale aby bol chránený aj každý zdravotnícky pracovník.
 
FOTOGALÉRIA:
 
„Je veľmi dôležité, aby každý, kto má nejaké ťažkosti, má pozitívnu cestovateľku anamnézu, to znamená, že sa vrátil z oblasti, kde sa koronavírus vyskytol alebo keď bol v kontakte s niekým, kto bol infikovaný alebo je u neho podozrenie, že môže byť infikovaný koronavírusom alebo bol napríklad v zdravotníckom zariadení, kde sa koronavírus objavil alebo kde bol liečený taký pacient, aby v momente, keď sa objavia príznaky, aby neutekal do zdravotníckeho zariadenia, ale aby ostal doma, zavolal svojho praktického lekára a informoval ho, že má ťažkosti a že má pozitívnu cestovateľskú anamnézu. Hlavné je, aby nepodliehal panike, pretože najhoršie čo by sme mohli teraz očakávať je podľahnúť panike,“ pokračovala H. Leščišinová.
 
Umývať si ruky tak často, ako to je len možné 
 
Dôležité je aj umývanie rúk. „Umývať si ruky je potrebné tak často, ako je to len možné, napríklad pred a po jedle, po toalete, po návšteve verejných miest alebo verejnej dopravy. Ruky si treba umývať mydlom pod teplou tečúcou vodou aspoň dvadsať sekúnd, nasledovať by mala dezinfekcia alkoholovým prípravkom,“ doplnila H. Leščišinová.
 
Najviac ohrození sú starí ľudia, onkologickí a kardiologickí pacienti a malé deti.
 
V bardejovskej nemocnici infekčné oddelenie nie je. Nemocnica nie je určená na liečbu pacienta s koronavírusom. V takom prípade musí prísť špeciálna sanitka, ktorú zabezpečuje štát a Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby a pacient s podozrením na koronavírus bude prevezený do Prešova, Michaloviec alebo Popradu.
 
Cestovanie sa neodporúča
 
Každé cestovanie do zasiahnutých oblasti je rizikové, preto úrad verejného zdravotníctva odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania.
 
Na Slovensku doposiaľ nebol potvrdený výskyt koronavírusu. Všetkých 195 preverených vzoriek bolo negatívnych. Koronavírus už potvrdili všetky krajiny, s ktorými Slovensko susedí.
(13:22, Š. Mamčáková)
Diskusia
Pridať komentár