Ďalší nakazení Bardejovčania! 22 ročný muž a 26 ročná žena

21262x
27. Marec 2020
Ďalší nakazení
 Videoreportáž
 
Počet ochorení na koronavírus naďalej stúpa. V posledný pracovný deň vyšli na verejnosť čísla ochorení zo štvrtka – nových nakazených je 42, no číslo v skutočnosti je pravdepodobne väčšie, nakoľko nie všetci nakazení prešli testom.
 
Počet vyšetrených sa šplhá k tisícke. Po tom, čo sme vás ako prví informovali o prvých troch nakazených Bardejovčanoch, pribudli ďalší – 26 ročná žena, ktorá pracuje ako opatrovateľka v Rakúsku a 22 ročný muž - študent, ktorý bol v rámci programu Erasmus+ v Chorvátsku.
 
Dvadsaťšesť ročná Bardejovčanka sa vrátila z Rakúska, kde pracovala v oblasti Salzburgu. Aj prví traja nakazení sa domov vrátili z Rakúska.
 
V Bardejovských Kúpeľoch testovali ľudí, ktorí sú v karanténe 
 
Vo štvrtok záchranári odobrali vzorky na koronavírus aj ubytovaným ľuďom, ktorí sa nachádzajú v Kúpeľno-liečebnom dome Družba v Bardejovských Kúpeľoch.
 
Vzorky na ochorenie COVID-19 odoberali z horných a dolných dýchacích ciest. Vzorky boli odovzdané na špecializované pracovisko, ktoré vyhodnotilo výsledky testov.
 
Zasadal krízový štáb 
 
Na štvrtkovom (26.3.) zasadnutí mestského krízového štábu bola detailne rozanalyzovaná aktuálna situácia v realizácii prijatých opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID – 19 a prijaté ďalšie opatrenia, ktoré smerujú v prvom rade k ochrane zdravia obyvateľov mesta a zabezpečeniu najnutnejších ich potrieb – primárne najohrozenejšej skupine – seniorom.
Z prijatých opatrení vyberáme:
  • zabezpečiť dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach: denné stacionáre, zariadenia pre seniorov pobytové, zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou, denné centrá, zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku v súlade s opatrením ústredného krízového štábu SR,
  • zabezpečiť uzavretie vstupov do areálov ihrísk: detské dopravné ihrisko na ul. Nábrežná, multifunkčné ihriská v Bardejovskej Novej Vsi, na sídlisku Vinbarg, na sídlisku Moliterka, Skate park a oplotené detské ihriská v správcovskej pôsobnosti m.p. Bapos, s oznamom o dôvode obmedzenia používania,
  • vypracovať záložný plán vývozu TKO v prípade ochorenia osádok,
  • dôsledná kontrola Mestskou políciou (MsPO) dodržiavania zákazu vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest,
  • zabezpečovať kontrolu dodržiavania povinností pohybovať sa na verejnosti s ochrannými rúškami v MHD. Osobitne venovať pozornosť linkám MHD, kde sú resp. budú hlásené porušovania od prevádzkovateľa MHD -SAD Prešov, a.s.,
  • pripraviť komplexný návrh materiálno technického zabezpečenia na dezinfekciu rizikových verejných priestranstiev – predovšetkým chodníkov a autobusových čakární MHD, verejných priestranstiev pred OD Centrum, predstaničný priestor, priestory pred obchodným centrom „AB“ na ul. Komenského. Súčasť komplexného návrhu má byť aj návrh harmonogramu a určenie ulíc a verejných priestranstiev, ktoré budú dezinfikované.
(15:11, foto: facebook/Hasici Presov, video: youtube/Bardejovská televízia)
Diskusia
Pridať komentár