Úspešný spoločný projekt medzi Bardejovom a Gorlicami

638x
30. Marec 2020
Úspešný spoločný projekt medzi Bardejovom a Gorlicami
Úspešná spolupráca 
 
S potešením oznamujeme, že projekt mesta Gorlice „Objavte geologické poklady poľsko-slovenského pohraničia“ získal finančné prostriedky z programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.
 
Na pôde krajského úradu v Jasle podpísali zmluvu o jej implementácii primátor Rafał Kukla, pokladník Edyta Szilder a viceprezident rady Karpatskej asociácie euroregiónu Dawid Lasek. Stretnutia sa zúčastnil aj vedúci odd. kultúry MsÚ - Ing. Martin Choma.
 
„Hodnota projektu predstavuje viac ako 250 000 PLN, z čoho 83,35% je spolufinancovanie z programu cezhraničnej spolupráce a 5% zo štátneho rozpočtu. Partnerom projektu je Bardejov, s ktorým máme partnerskú dohodu od roku 1999,“ povedal primátor Gorlíc, Rafal Kukla
 
„Najdôležitejším prvkom projektu bude svetelno-laserová šou „Svetlo zo Zeme“. Ďalej zorganizujeme populárnu vedeckú konferenciu v oblasti geotourizmu, vydáme krásny album - suvenír z nášho regiónu. Na propagáciu nášho mesta budeme tiež angažovať známeho influencera. Okrem toho budete mať možnosť vidieť mobilnú fotografickú výstavu zaujímavostí v pohraničí Gorlice-Bardejov,“ hovorí Rafał Kukla.
 
„Vďaka našim projektom je Gorlice stále viac rozpoznateľná na turistickej mape Poľska. Chceme najmä, aby propagácia nebola len celoštátnou, ale aj medzinárodnou, a teda realizáciou cezhraničných projektov,“ dodáva primátor Gorlíc.
(18:50, www.bardejov.sk)
Diskusia
Pridať komentár