Miestne dane a poplatky budú doručovať osobne

1231x
02. Apríl 2020
Miestne dane a poplatky
Vážení občania, v najbližších dňoch vás navštívia pracovníci Mestského úradu (MsÚ) v Bardejove, ktorí za zvýšených bezpečnostných opatrení budú distribuovať rozhodnutia o vyrúbení miestnych daní a poplatkov.
 
Sme si plne vedomí mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, ale aj napriek tomu sa život v našom meste nezastavil a mesto je povinné naďalej vykonávať všetky zákonné činnosti.
 
Aj vzhľadom na zložitosť súčasnej situácie by sme chceli poprosiť všetkých občanov o pochopenie a maximálnu ústretovosť vo vzťahu k doručovateľom predmetných rozhodnutí: je potrebné si uvedomiť, že doručenie zásielky do vlastných rúk je v konečnom dôsledku službou v prospech občanov mesta, ktorí v tejto mimoriadnej situácii nie sú nútení opustiť priestory svojich obydlí, čím sa pre všetkých značne eliminuje čas strávený na verejnom - spravidla výrazne rizikovejšom - priestranstve.
 
Zároveň je potrebné upozorniť, že neprevzatím zásielky sa občan nezbavuje povinností uložených mu predmetným rozhodnutím - zásielka neprevzatá na pošte sa po uplynutí 15 dní od jej uloženia považuje z právneho hľadiska za doručenú.
 
Chceme ubezpečiť občanov, že v záujme ochrany ich zdravia, ako aj zdravia našich zamestnancov, bude venovaná maximálna pozornosť dodržiavaniu základných bezpečnostných opatrení. Doručovatelia budú vybavení štandardnými ochrannými pomôckami a samotný kontakt s občanmi bude obmedzený na minimálnu mieru.
 
V nadväznosti na distribúciu týchto rozhodnutí doporučujeme občanom, aby pri následných úhradách vyrúbených miestnych daní, resp. poplatku za komunálne odpady, uprednostňovali v rámci svojich možností bezhotovostnú formu platenia, čím sa výrazne eliminuje možné riziko šírenia a prenosu koronavírusu.
(13:03, Š. Hij)
Palo
02.04.2020 18:39
Super správa9
Počul som že sa navyšujú. To je super správa pre Bardejovčanov.
Pridať komentár