Radnica v Bardejove sa opäť zaodeje do modra

1627x
02. Apríl 2020
OZ nevyAUTuj AUTistu 
Radnica bude opäť svietiť na modro
 
Autizmus je porucha vývinu, ktorá sa prejavuje u detí od detstva, väčšinou sa prejaví do veku piatich rokov. Je to stav, ktorý je charakterizovaný špecifickými príznakmi v oblastiach sociálnych vzťahov, hry, záujmov a predstavivosti.
 
Na svete je viac ako 70 miliónov ľudí s touto vývinovou poruchou. Vidia, počujú a cítia svet inak ako my a práve dnes, 2. apríla, im prostredníctvom modrej farby môžeme prejaviť spolupatričnosť.
 
Mesto Bardejov sa už po štvrtý krát zapojí do celosvetového projektu „Rozsvieť modrú“, ktorá upozorňuje práve na problematiku autizmu.
 
Dnes, druhého apríla sa za podpory mesta Bardejov vo večerných hodinách rozsvieti budova starobylej radnice na Radničnom námestí na modro. Ako vyjadrenie vašej osobnej podpory si môžete obliecť niečo modré. Spoločne s ostatnými tak aspoň symbolicky mesto vzdá hold statočnosti ľudí, ktorí sú v zajatí tejto choroby – to všetko v rámci projektu nevyAUTuj AUTistu.
 
Pieseň bardejovskej kapely Niečo Navyše, ktorá bola zložená pre OZ nevyAUTuj AUTistu
 
OZ nevyAUTuj AUTistu je organizácia na pomoc rodinám s deťmi a autizmom v Bardejove a blízkom okolí. Za cieľ má osvetu o autizme a prípadnú finančnú pomoc týmto deťom a dospelým trpiacim autizmom. Založili ju mamičky z Bardejova a okolia, ktoré sami majú deti s autizmom a Aspergenovým syndrómom. O projektoch alebo prípadnej pomoci, či o prispievaní darmi, nájdete informácie na ich FB konte nevyAUTuj AUistu a na web stránke: www.nevyautujautistu.sk
 
Čo je autizmus?
 
Autizmus je vývojová porucha, ktorú charakterizujú deficity v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Postihnutie v oblasti komunikácie zahŕňa problémy porozumieť reči druhých a udržiavať zmysluplnú konverzáciu. Deficit v komunikácii je hlboko spojený s problémami pri vytváraní vzťahov – osoby s autizmom majú problémy udržiavať funkčnú komunikáciu s ostatnými a teda majú obmedzené možnosti vytvárať vzťahy. Kvôli chýbajúcej predstavivosti sa jednotlivci s autizmom venujú limitovanému množstvu stereotypných činností.
(13:40, red)
Diskusia
Pridať komentár