Opäť zasadal krízový štáb v Bardejove, prijaté ďalšie odporúčania

2392x
03. Apríl 2020
Ďalšie zasadanie krízového štábu 
Rokovanie Krízového štábu mesta Bardejov 
 
Vo štvrtok 2.4. sa v zasadačke mestského úradu (MsÚ) v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 konalo ďalšie rokovanie Krízového štábu mesta, pričom formou videokonferencie sa ho zúčastnil aj primátor Boris Hanuščak – takáto videokonferencia bola realizovaná už druhýkrát.
 
Okrem kontroly dodržiavania už doteraz prijatých opatrení štáb prijal aj ďalšie rozhodnutia a odporúčania vo vzťahu jednak k samotnému úradu, ale aj vo vzťahu k nemu podriadených inštitúcií. Medzi najzávažnejšie patrí odporúčanie realizovať dezinfekciu verejných priestranstiev (jej harmonogram je zverejnený na webovej stránke mesta), ale aj odporúčanie zrušiť až do odvolania konanie civilných svadobných obradov prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti pri MsÚ.
 
Testovanie na sídlisku Poštárka 
 
Prekonzultovaná a odporúčaná bola aj plná súčinnosť pri testovaní osôb na ochorenie na sídlisku Poštárka, ktoré by sa štátnymi orgánmi malo vykonávať v najbližších dňoch.
 
Do pondelka 6.apríla by mal byť vypracovaný aj návrh ubytovania v prípade domácej karantény pre rizikové skupiny obyvateľstva (bezdomovci).
 
Chceme ubezpečiť obyvateľov Bardejova, že samospráva veľmi bedlivo sleduje vývoj situácie a operatívne prijíma opatrenia, ktoré vychádzajú jednak z odporúčaní Centrálneho krízového štábu, kompetentných štátnych orgánov i Útvaru hlavného hygienika SR, ale iniciatívne aj opatrenia zamerané na riešenie neštandardných situácií, ktoré prináša život v meste.
(10:35, Š. Hij)
Diskusia
Pridať komentár