Vyhlásená je mimoriadna situácia, zosuv pôdy i prepadnutie vozovky

2042x
06. Apríl 2020
Mimoriadna situácia
 
Dnes ráno (pondelok, 06.04.2020) v čase o 9.00 hod. v súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti, bola na území mesta vyhlásená mimoriadna situácia a to z dôvodu, že na ceste III/3225 Levoča - Závada bol zistený zosuv svahu v dĺžke 50 m.
 
Zosuv svahu poškodil časť cestného telesa cesty III. triedy III/3225. V tejto časti svahu bolo umiestnené aj vodovodné potrubie, ktoré bolo zosuvom tiež poškodené, čím Mesto Levoča prišlo o jeden zo svojich zdrojov pitnej vody.
 
Danou situáciou je ohrozený prístup do obývaných mestských častí Levočská Dolina, Závada, Fedorkin jarok a Levočské kúpele, uvedený stav ohrozuje život, zdravie a majetok ľudí, ohrozuje aj zásobovanie vodou.
 
Hrozí ďalší zosuv svahu a prepadnutie sa vozovky, je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Je potrebné prijať urýchlené opatrenia stavebného charakteru k stabilizácii svahu, stabilizácii cestného telesa a obnove funkčnosti vodovodného potrubia.
 
Boli vykonané predbežné opatrenia a to zabezpečenie miesta, zníženie rýchlosti v danom úseku na miestnej komunikácii ako aj regulácia dopravy.
(11:35, facebook/Mesto Levoča)
Diskusia
Pridať komentár