Poznáme výsledky testovania v Centre sociálnych služieb v Bardejove

2805x
26. Apríl 2020
Všetky testy boli negatívne
Testovali 133 ľudí
 
Keď sme vás v uplynulom týždni informovali o testovaní na koronavírus v Centre sociálnych služieb v Bardejove (v jeho dvoch zariadeniach na Wolkerovej a Toplianskej ulici) sľúbili sme vám, že hneď ako budeme vedieť výsledky testovania oboznámime s nimi aj verejnosť.
 
Dnes (26.4.2020) môžeme s istým uľahčením konštatovať, že v týchto dvoch zariadeniach pre seniorov, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli všetky testy NEGATÍVNE!
 
Táto priaznivá správa dáva predpoklad konštatovaniu, že tak zamestnanci, ako aj klienti zariadení pristupovali k problému šírenia COVID-19 mimoriadne zodpovedne, za čo im patrí veľké poďakovanie a naša úcta! Svedčí to taktiež o tom, že opatrenia prijímané samosprávou prostredníctvom mestského krízového štábu sú absolútne namieste, že občania k nim pristupujú s plnou vážnosťou a zodpovednosťou, a že len vzájomnou ohľaduplnosťou a rešpektovaním nastavených pravidiel môžeme byť v tomto boji úspešní.
 
Som nesmierne potešený a pyšný na všetkých vás, ktorí si zodpovedne plníte svoje povinnosti a dbáte pri tom na zdravie svoje, ale aj na zdravie tých, ktorí sú odkázaní na vašu pomoc!
(18:37, facebook/B. Hanuščak)
Diskusia
Pridať komentár