Na Sídlisku III zvýšil bezpečnosť nový chodník

575x
26. Apríl 2020
Nový chodník 
Novým chodníkom sa zvýši bezpečnosť
 
Na Sídlisku III v smere od Nákupného strediska Družba ku Kostolu Kráľovnej pokoja sa už Prešovčania môžu prejsť po novom chodníku.
 
Po novom chodníku sa Prešovčania dostanú k oddychovej zóne, cyklistickému chodníku aj ku Kostolu Kráľovnej pokoja.
 
Chodník po ľavej strane lemuje miestnu komunikáciu ul. Volgogradská (vedľajšia vetva) a vedie smerom od Nákupného strediska Družba až ku Kostolu Kráľovnej pokoja. Jeho vybudovanie pomáha predísť častým kolíziám áut a chodcov v danej lokalite, čím sa zvýšila nielen priechodnosť, ale aj bezpečnosť obyvateľov.
 
Chodník má dĺžku takmer 172 metrov. Jeho šírka je v začiatočnom úseku 1,5 m, pozdĺž podmurovky oplotenia až do konca je šírka chodníka 1,75 m.
 
Stavbu projektovala spoločnosť Stavoprojekt, s.r.o. Prešov, následne ju realizovala spoločnosť Ing. Jozef Markocsy EGM Ľubotice. Celkové náklady investície boli v objeme 14 587,33 € vrátane DP
(18:50, presov.sk)
Diskusia
Pridať komentár