Prešovský samosprávny kraj prijal ďalších 250 repatriantov

2288x
28. Apríl 2020
Ďalší navrátilci 
Repatrianti prišli do štyroch školských zariadení
 
Prešovský samosprávny kraj (PSK) prijal vo svojich internátoch ďalších navrátilcov zo zahraničia. Do štátom nariadenej karantény putovalo v uplynulých dňoch do štyroch školských zariadení v kraji takmer 250 repatriantov.
 
Krajská samospráva eviduje v Poprade 124 ubytovaných, v Bardejove 43, vo Svidníku 40 a Vranove nad Topľou 39 repatriantov, ktorí sa vrátili na Slovensko prevažne z Anglicka, Rakúska, Nemecka i Ukrajiny. Kapacity vyčlenené Prešovským samosprávnom krajom sú opäť takmer plné.
 
„Môžem povedať, že v rámci celého Slovenska sme sa stali lídrom v počte prijatých repatriantov. V prvej vlne v období Veľkej noci sme do našich školských internátov a zariadení prijali 330 repatriantov, teraz v aktuálnom stave ich máme 246. Chcem touto cestou poďakovať všetkým riaditeľom a zamestnancom týchto zariadení, ale v konečnom dôsledku aj dobrovoľníkom - hasičom, samaritánom a Červenému krížu, ktorí sa starajú o príjem týchto repatriantov a následne aj o ich celý pobyt,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Ten zdôraznil, že karanténne centrá ako objekty hospodárskej mobilizácie sa riadia prísnymi pravidlami, ktoré nie každý z ubytovaných rešpektuje rovnako.
 
Odcudzili i poškodili zariadenie 
 
„Väčšina repatriovaných disciplinovane plnia pokyny všetkých tých, ktorí sa o nich starajú. No nájdu sa medzi nimi aj výnimky a takí, ktorí si nevážia to, čo dostávajú od Slovenska, aj od Prešovského kraja. Niektorí nám dokonca odcudzili alebo poškodili zariadenie internátnych izieb, čo mi je ľúto. Ale v drvivej väčšine sú to naozaj slušní ľudia, ktorí si uvedomujú, že personál okolí nich robí všetko pre ich dôstojný a bezpečný návrat domov či do práce,“ povedal predseda kraja.
 
Prešovský samosprávny kraj zabezpečuje pre repatriantov okrem ubytovania aj personál, stravovanie, hygienické balíčky, dezinfekciu priestorov i ďalšie činnosti. Vo vlastnej réžii pomáha aj s ochrannými prostriedkami pre obslužné tímy a dobrovoľníkov.
 
„Fungovanie týchto karanténnych zariadení zatiaľ financujeme z vlastných prostriedkov. Prešovský kraj ako jeden z mála samosprávnych krajov nielen deklaroval ochotu pomôcť, ale i reálne poskytol kapacity štyroch internátnych zariadení, kde prostredníctvom vlastných zamestnancov zabezpečuje výkon štátom nariadenej karantény. Keďže sa stávame určitým strediskom krízového manažmentu, mali by sme mať refundované všetky náklady spojené s prijímaním a pobytom repatriantov cez jednotlivé ministerstvá,“ dodal M. Majerský.
(16:40, D. Jeleňová)
Diskusia
Pridať komentár