ZŠ s MŠ Pod Vinbargom začala pracovať s deťmi v ŠKD prostredníctvom videokonferencií

1340x
28. Apríl 2020
Ako prvá škola v meste
Deti v prvý deň vyrábali strom
 
Chcem sa s vami podeliť o tieto zaujímavé momenty a fotografie. Pandémia Coronavírusu COVID–19 nás všetkých v týchto dňoch a týždňoch obmedzila.
 
Bolo potrebné rozmýšľať, akým spôsobom nestratíte kontakt s deťmi aj rodičmi našich detí, ktoré navštevujú Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove. Ústretová práca nášho informatika a vedenia školy tkvela vo výbornej myšlienke, ako využiť voľný čas detí v týchto dňoch počas pandémie.
 
Nápad bol v tom, ako aktívne zamestnať deti, ktoré navštevujú Školský klub, ale aj tie, ktoré Školský klub nenavštevujú, a pomôcť hlavne rodičom, aby si trošku oddýchli. On-line vysielanie v aplikácii Webex Cisco Meeting bola a je pre nás všetkých veľkou výzvou a novou skúsenosťou.
 
POZRITE SI FOTOGALÉRIU:
 
Pani vychovávateľky vymysleli pre deti v čase od 16.00 do 16.30 aktivity, ktoré sú deťom a rodičom ponúknuté a zverejnené na stránke školy aj na FB stránke školy. Každý deň v tomto čase bude vysielať v svojej on-line miestnosti iná pani vychovávateľka a bude iné zameranie záujmovej činnosti.
 
Mala som možnosť začať včera t. j. 27.4. ako prvá a poviem vám všetkým, že som sa na to veľmi tešila. Vidieť deti z mojej triedy po takej dlhej dobe, kedy sme od seba odlúčení, bolo pre mňa a verím, že aj pre nich veľmi milé a zaujímavé. Potešilo ma, že sa do aktivity prihlásili aj iné deti. Vyrábali sme spoločne jarný strom.
 
Aj keď mnohí rodičia mali problémy s pripojením, nakoniec sme to všetko krásne zvládli. Podarilo sa nám prácu pekne začať aj dokončiť. Síce sme pracovali o niečo dlhšie, ale vôbec to nikomu neprekážalo. Už teraz sa teším na naše ďalšie spoločné tvorenie a že nás bude stále viac a viac.
 
Ďakujem pekne rodičom za sprevádzkovanie svojich internetových zariadení (PC, notebook, tablet, mobil) v aplikácii a deťom za ich tvorenie a pozornosť.
(19:50, L. Mačejová, vychovávateľka na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom)
Diskusia
Pridať komentár