Žene z Fričky hrozí až desaťročné väzenie

8083x
30. Apríl 2020
Žena spôsobila škodu vo výške viac ako štyri tisíc eur
 
Vyšetrovateľ v Bardejove dňa 29. 04. 2020 začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie 47 ročnej žene z obce Frička, okres Bardejov za zločin Subvenčného podvodu.
 
Ako poberateľka príspevku na bývanie, ktorý je súčasťou dávky v hmotnej núdzi, predložila dňa 03. 02. 2016, dňa 10. 01. 2017 a dňa 06. 02. 2018 Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, potvrdenia o úhrade nákladov spojených s bývaním, ktorými deklarovala splnenie podmienok k poskytnutiu príspevku na bývanie a to aj napriek tomu, že v tomto období neboli obci Frička uhradené náklady spojené s bývaním, daň z nehnuteľnosti a poplatky, kde následným rozhodnutím Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov jej bola uložená povinnosť vrátiť pomoc v hmotnej núdzi poskytnutú neprávom vo vyššej sume ako jej patrila.
 
Obvinená žena týmto konaním spôsobila Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov škodu vo výške 4192,40 eur. Obvinená je stíhaná na slobode. V prípade preukázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na 3 roky až 10 rokov.
(10:41, krpz)
Diskusia
Pridať komentár