Rozbehlo sa testovanie v zariadeniach sociálnych služieb

830x
30. Apríl 2020
PSK rozbehol testovanie v zariadeniach sociálnych služieb
Rozbehlo sa masívnejšie testovanie
 
V zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja sa rozbehlo masívnejšie testovanie. K indikovaným prípadom pribúdajú preventívne odbery vzoriek na koronavírus u prijímateľov i zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi.
 
Testovanie prijímateľov prebieha od prepuknutia ochorenia COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb priebežne na základe indikácie lekára v prípade, že prijímateľ má zvýšenú telesnú teplotu či iné príznaky a testovaní sú i prijímatelia, ktorí sa vracajú z hospitalizácie. Aktuálne krajská samospráva rozbehla preventívne testovania.
 
„V závere uplynulého týždňa v spolupráci s Ľubovnianskou nemocnicou, ktorej zakladateľom je Prešovský samosprávny kraj, sme preventívne otestovali prijímateľov v zariadeniach v Sabinove a Brezovičke a pripravujeme odbery aj v Legnave. Už skôr bol pretestovaný Domov pre seniorov v Starej Ľubovni. Aktuálne v spolupráci so spoločnosťou Medirex prebieha PCR testovanie zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi. Spolu v našich 25 zariadeniach sociálnych služieb takto pretestujeme 271 zamestnancov,“ informoval predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
 
Odberné miesta v piatich zariadeniach 
 
Krajská samospráva zabezpečila v 5-tich zariadeniach sociálnych služieb odberné miesta. V utorok (28. apríla) prebehli odbery vo Svidníku, Humennom a Kežmarku a pretestovaných bolo 142 zamestnancov 19-tich zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti župy. Včera (29. apríla) boli vykonané odbery u ďalších 129-tich zamestnancov zvyšných šiestich sociálnych zariadení kraja v spádovej oblasti Prešov a Spišské Podhradie.
 
„Biologický materiál bude vyhodnotený v priebehu 48 hodín. Veríme, že výsledky budú negatívne. Ak by to malo byť inak, testovaním prejdú všetci klienti, prípadne zamestnanci a ohrozené skupiny, ktoré sa mohli dostať do styku s nákazou. Na krízové situácie sme pripravení, v každom zo zariadení máme vytvorené izolačné priestory, tzv. Covid centrá a vyškolený personál,“ uviedol vedúci Odboru sociálnych vecí Úradu PSK Pavel Slaninka.
 
Včasné testovanie
 
Prešovský kraj zabezpečil masívnejšie testovanie po prípade v CSS v Batizovciach, kde je ešte v týchto dňoch izolovaných 9 pozitívnych klientov. Župa už vtedy apelovala na celoplošné a hlavne na včasné testovanie tak klientov, ako i prijímateľov sociálnych služieb.
 
„Chápeme, že sa nedá testovať všetkých naraz a plošne vzhľadom na kapacity odberových miest i laboratórií. Záleží nám však na reálnom pohľade na zdravotný stav klientov, a predchádzaniu ohnísk nákazy. Vítame všetky spôsoby vrátane pomoci súkromných spoločností, donorov i štátu, ktorí nám umožnia pravidelné odoberanie vzoriek najrizikovejších a zároveň najzraniteľnejších skupín klientov i zamestnancov našich sociálnych zariadení,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
(13:20, D. Jeleňová)
Diskusia
Pridať komentár