Vo Vranove hodnotil krízový štáb prijaté opatrenia

770x
01. Máj 2020
Rozšírený krízový štáb hodnotil prijaté opatrenia 
Video
 
V zasadačke Mestského úradu vo Vranove nad Topľou zasadal rozšírený krízový štáb. Hlavnou témou rokovania bolo zhodnotenie úloh, ktoré si stanovil na svojom rokovaní 15. 4. 2020.
 
V úvode primátor skonštatoval, že opatrenia ktoré boli v rámci posledného krízového štábu prijaté boli účinné a zabránili ďalšiemu šíreniu respiračného ochorenia. Prítomných ďalej informoval o zriadení takzvaných karanténnych centier, a to v priestoroch budovy Futbalového štadióna na Ulici Boženy Němcovej a Futbalového ihriska na Rodinnej oblasti.
 
Pre ľudí bez domova a seniorov
 
Tieto karanténne centrá majú byť k dispozícii v prípade potreby pre ľudí bez domova a pre seniorov, ktorí budú zaradení do Zariadenia pre seniorov a musia byť pred zaradením do zariadenia v 14-dňovej karanténe. V závere konštatoval, že všetky opatrenia prijaté na poslednom rozšírenom krízovom štábe bude mesto naďalej realizovať.
 
Podľa údajov, ktoré na rokovaní poskytla riaditeľka RÚVZ Ľudmila Rosiarová, momentálne je 24 pozitívne testovaných pacientov z okresu Vranov nad Topľou, potvrdených 22 pacientov, z toho je 10 pacientov v repatriačných centrách.
 
Situácia sa zlepšuje
 
V závere riaditeľka zhodnotila, že situácia v okrese sa zlepšuje a podľa údajov, ktoré má k dispozícii je viac vyliečených pacientov ako nových s ochorením COVID-19. Aj naďalej testovanie pre potreby RÚVZ vykonáva odborný personál Vranovskej nemocnice n.o..
 
Na rokovanie rozšíreného krízového štábu boli prizvaní aj členovia Okresného krízového štábu vo Vranove nad Topľou, a to prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou (OÚ) Andrej Krišanda, vedúci odboru krízového riadenia a CO OÚ Pavol Molčan, riaditeľ PZ vo Vranove nad Topľou Ľuboš Mičkanin, riaditeľ Vranovskej nemocnice n.o. Eugen Lešo, riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou (RÚVZ VT) Ľudmila Rosiarová, zástupkyňa riaditeľky RÚVZ VT a epidemiologička Mária Husárová a riaditeľ Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou Jozef Ondrej.
(16:22, vranov.sk)
Diskusia
Pridať komentár