Kraj vyškolil sestry vo svojich zariadeniach sociálnych služieb

1331x
01. Máj 2020
Vzorky budú odoberať aj zamestnanci ZSS
Župa chce byť lepšie pripravená 
 
Prešovská župa chce byť lepšie pripravená na testovanie vo svojich zariadeniach sociálnych služieb. Na odber vzoriek vyškolila zdravotnícky personál 25 zariadení v pôsobnosti kraja. Testovanie na ochorenie COVID-19 by tak malo byť efektívnejšie a pre klientov ZSS aj menej stresujúce.
 
Prešovský samosprávny kraj sa rozhodol realizovať školenie po skúsenostiach v CSS Batizovciach, kde po prvom pozitívnom prípade musela v jeden deň hasičská jednotka stihnúť až vyše 200 odberov. Po novom bude túto prácu vedieť odborne vykonať aj samotný personál zariadenia.
 
„Každé zariadenie sociálnych služieb má zdravotné sestry, ktoré sú oprávnené realizovať tieto výtery a odbery pre vyšetrenie biologického materiálu na PCR testovanie. Aby to bolo urobené správne, aby sestry boli chránené, klient nebol poškodený a testy nevyšli nazmar, tak sme sa rozhodli, že ich preškolíme jednak zo spôsobu realizácie výteru a jednak zo správneho používania ochranných prostriedkov, “ uviedla vedúca Odboru zdravotníctva Úradu PSK Lýdia Budziňáková.
 
32 zdravotných sestier 
 
Školenia kraj pripravil v spolupráci s odborníkmi oddelenia ORL Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove a certifikovanou Pracovnou zdravotnou službu. Vzdelávanie absolvovalo 32 zdravotných sestier zo všetkých 25-tich zariadení sociálnych služieb kraja. Tie si trénovali spôsob obliekania, vyzliekania a likvidácie ochranných prostriedkov - celotelových oblekov, štítov, návlekov, tak, aby nedošlo k prenosu nákazy a kontaminácii nebezpečnou nákazou. Rovnako sa naučili vykonávať odbery na PCR testovanie, ktoré je pre klientov zariadení značne stresujúce.
 
„V zariadeniach sú nielen starší ľudia, ale aj mladší s rôznym zdravotným znevýhodnením, aj mentálnym nielen pohybovým. Tí majú nedôveru voči ľuďom, ktorí k nim prídu v celotelových overaloch a nie je ľahké im potom urobiť odber, lebo klient nemusí spolupracovať. Výhoda týchto sestier je, že týchto klientov poznajú, čo môže významne prispieť ku kvalitne a efektívne zrealizovanému výkonu,“ dodala L. Budziňáková.
 
Čo najlepšie pripravený 
 
Prešovský samosprávny kraj chce byť na prípadné krízové situácie vo svojich sociálnych zariadeniach čo najlepšie pripravený. Okrem priebežných bezpečnostno-epidemiologických, režimových a bariérových opatrení sústreďuje v týchto dňoch svoju pozornosť na testovanie zamestnancov a prijímateľov, rovnako aj na ich zabezpečenie ochrannými prostriedkami.
 
„Treba sa pripraviť na to, že táto situácia a hrozba nákazy tu bude ešte dlho. My sme odhodlaní pracovať vytrvalo, cielene i preventívne, koľko bude potrebné. Priebežne testujeme, vybavujeme naše zariadenia potrebnými ochrannými pomôckami, teraz aj materiálom pre vykonávanie odberov. Aj najnovšie školenie sestier, myslím si, je ďalším veľmi dôležitým krokom k ochrane zdravia a životov ľudí, ktorí sú odkázaní na našu pomoc,“ dodal predseda PSK Milan Majerský.
(17:00, D. Jeleňová)
Diskusia
Pridať komentár