Na jar sa zrodilo logo mesta Snina

1018x
03. Máj 2020
Nové logo
 
Mesto Snina už má k dispozícii okrem tradičného erbu i nové logo. Dnes už nie je pre mestá ojedinelé mať okrem erbu i logo. Stáva sa to štandardom.
 
Nové logo vytvoril Sninčan Stanislav Holota pre Sninu pro bono a na základe zmluvy o prevode ho bezodplatne previedol na Mesto. Týmto aktom môže mesto logo používať a poskytovať ho na používanie aj tretím osobám.
 
Krásny erb mesta symbolizuje prerod Sniny z valašskej kultúry na mesto s priemyselnou históriou.
 
V tomto duchu pokračuje i symbolika loga, preto je grafika loga čistá, priam až technická. Dôvodom pre zvolenie práve tejto grafiky bolo nadviazanie na priemyselnú minulosť Sniny, ktorá výrazne prispela k rozvoju mesta.Logo je možné kombinovať s ďalšími prvkami, ale i termínmi, čo umožňuje i do budúcna vytvárať nové spojenie podľa aktuálnej potreby a zároveň sa zachová základný vizuál.
 
V grafike loga je výrazným prvkom vyzdvihnutie slova INA, skrytého v rámci názvu mesta SnINA, čo je symbolom zmeny, ktorou každé mesto v priebehu času prechádza.
 
Pre každého obyvateľa mesta, pre rodáka, i pre návštevníka je mesto niečím iné. Inak Sninu vníma človek, ktorý sa do nej vráti po 30 rokoch a inak ten, ktorý v nej žije dennodenne. Pre každého je INA, avšak každý z nás sa podieľa na tom ako ju vníma on sám i ako ju vnímajú a budú vnímať ostatní a generácie, ktoré prídu po nás. Táto symbolika umožňuje pridať ruku k dielu a prispieť k tomu, aby sa Snina menila tak, aby život v nej bol krajší a príjemnejší - INA SnINA.
(14:57, E. Jankajová, snina.sk)
Diskusia
Pridať komentár