Na Lesníckej ulici v Prešove pribudli nové parkovacie miesta

739x
16. Máj 2020
Krajší vzhľad na Lesníckej ulici
Pribudli nové parkovacie miesta 
 
Obyvatelia Lesníckej ulice v Prešove môžu svoje autá zaparkovať na nových parkovacích miestach. Súčasťou prác boli aj vegetačné úpravy.
 
Priestor v jednom z vnútroblokov na Lesníckej ulici v Prešove má upravený a krajší vzhľad. Vzniklo tu jedenásť nových parkovacích miest, ktoré uľahčili parkovanie občanom bývajúcim v tejto lokalite.
 
Dobudovaním nových odstavných plôch sa vytvorili podmienky pre bezpečnejšie a komfortnejšie parkovanie v tejto časti mesta.
 
Parkovisko je vytvorené z polovegetačných betónových tvárnic, pričom jednotlivé parkovacie miesta sú farebne odlíšené.
 
Stavebné práce zahŕňali aj uloženie vyvýšených obrubníkov, odvodnenie a vegetačné úpravy okolo parkoviska. Stavbu realizovala firma Ing. Jozef Markocsy, EGM. Celkové náklady na realizáciu boli v objeme 17 612,92 eur vrátane DPH. Mesto Prešov stavbu financovalo z vlastných zdrojov.
(18:03, presov.sk)
Diskusia
Pridať komentár