Otvorenie Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou

468x
17. Máj 2020
Opatrenia pokračujú
 
Vážení používatelia a čitatelia Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Otvorenie Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou pre verejnosť prebieha postupne. Od 13. mája 2020 sme začali opäť s poskytovaním knižnično-informačných služieb.
 
Pre čitateľov a používateľov bude otvorená počas pracovných dní od 7:30 do 17:00 h. Zároveň sprístupňujeme vrátenie kníh aj prostredníctvom BIBLIOBOXU. Vo štvrtok od 7.30 do 12.00 h bude sanitárny čas na dezinfekciu priestorov tak, ako doteraz.
 
Keďže riziko nákazy naďalej pretrváva, pretože niektorí nakazení nemusia vykazovať žiadne príznaky ochorenia a môžu ho nevedome šíriť, chceme dôsledne dodržiavať všetky hygienické opatrenia.
 
Zamestnanci musia nosiť rúška a musia nosiť pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice. Pri vrátení budú knihy odložené do KARANTÉNY a ďalšia manipulácia s nimi bude umožnená až po jej uplynutí.
 
Zabezpečená dezinfekcia
 
Pre čitateľov a používateľov umožníme vstup do knižnice len s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka atď.). Budú zabezpečené dezinfekčné prostriedky na ruky pri vstupe už do budovy a na jednotlivých oddeleniach alebo poskytneme jednorazové rukavice.
 
Medzi osobami v priestoroch knižnice budú dodržiavané minimálne 2 metrové odstupy. Vo vranovskej knižnici môže byť naraz 24 ľudí. Na oddelení pre dospelých môže služby knižnice využívať maximálne 12 ľudí, na oddelení pre deti a mládež 10 ľudí, na oddelení špeciálnych služieb 2 používatelia.
 
Seniori od 9.00 do 11.00
 
V rámci prevádzkových hodín odporúčame seniorom nad 65 rokov a ďalším ohrozeným skupinám využívať čas pre služby od 9.00 – 11.00. Dĺžka pobytu používateľa v knižnici je stanovená na 10 minút.
 
Okrem osobnej návštevy knižnice umožníme čitateľom naďalej objednávanie kníh aj elektronickým alebo telefonickým spôsobom. Výdaj objednaných kníh zabezpečíme do 24 hodín. Používateľovi oznámime čas vyzdvihnutia sms-kou, mailom, podľa pôvodnej komunikácie (objednávky). Všetky požičané dokumenty sú predĺžené do 20. mája 2020, dovtedy nevznikajú čitateľom žiadne poplatky z omeškania.
 
Reprografické služby poskytneme na základe elektronickej alebo telefonickej objednávky z fondu Hornozemplínskej knižnice. V čitárni novín a časopisov si môžete vypožičať všetko absenčne. Rešeršné služby poskytujeme naďalej na diaľku – elektronicky. Formulár so žiadankou je vyhotovený na webe knižnice.
 
Medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) poskytujeme osobne a pre inštitúcie formou elektronickej žiadanky na webe knižnice, okrem kníh zabezpečujeme aj skeny článkov.
 
Usmernenia pri vstupe
 
Čitatelia a návštevníci knižnice budú vstupovať do budovy Domu kultúry vo Vranove nad Topľou hlavným vchodom cez požiarne dvere vľavo. Výťah v budove je z technických príčin odstavený.
 
Pre čo najbezpečnejšiu a najpríjemnejšiu návštevu vranovskej knižnice usmerníme návštevníkov priamo pri vstupe do knižnice. Organizovanie ve­rejných kultúrno-spoločenských podujatí bude realizované podľa ďalších rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR. Odporúčania sa budú priebežne upravovať v súlade so zmenami prijatými členmi vlády SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, Ústredného krízového štábu SR a v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR.
 
O režime prevádzky v knižnici, ako aj hygienických opatreniach sa včas dozviete na našom novom webe www.kniznicavranov.sk alebo na našich sociálnych sieťach. Prosím, sledujte nás, všetky nové informácie budeme priebežne zverejňovať. Otvárame a tešíme sa na Vašu návštevu.
(11:31, D. Molčanová, riaditeľka HK, vranov.sk, foto: FB/HKVranov)
Diskusia
Pridať komentár