Počas pandémie stúpla produkcia odpadu

795x
18. Máj 2020
Prešovčania môžu preplnené koše nahlasovať
Objem odpadu vzrástol o 25%
 
V uplynulom období sme si museli zvyknúť na rôzne obmedzenia a doma trávime viac času než zvyčajne. Prejavilo sa to aj na zvýšenom množstve odpadu, ktorý v domácnosti vyprodukujeme.
 
V Prešove sa počas pandémie zvýšili nároky na odvoz a likvidáciu odpadu. Niektorí občania "upratovali" a nárazovo vyhadzovali veľké kusy nábytku a šatstva, iní zas zaplňovali smetné koše v meste určené na príležitostný odpad smetnými vrecami a obalmi od jedla.
 
Produkcia odpadu v meste Prešov celkovo stúpla o 25%. Napríklad v apríli odviezli Technické služby mesta Prešov 43 ton plastov, čo je o 30 ton viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. V prepočte ide o takmer pol kila plastu na každého obyvateľa mesačne. V tom istom období stúplo v Prešove o 33 ton aj množstvo vyseparovaného skla v porovnaní s aprílom 2019, kedy bolo vyvezených 44 ton. Množstvo vytriedeného papiera stúplo o 5 ton.
 
V meste sme taktiež zaznamenali výskyt nových čiernych skládok. Touto cestou preto vyzývame všetkých občanov, aby nezanedbávali separáciu odpadu a v prípade, že sa potrebujú zbaviť väčších kusov nepotrebných vecí, aby využili zberné dvory na Jesennej a Bajkalskej ulici.
 
Zároveň vyzývame všetkých Prešovčanov, aby v prípade, že objavia nelegálnu skládku, bezodkladne upovedomili mestskú políciu. Rovnako vyzývame občanov, ktorí si vo svojom okolí všimnú preplnený smetný kôš, aby to nahlásili spoločnosti Technické služby mesta Prešov na e-mailovej adrese: assist@tsmp.sk.
(9:34, presov.sk)
Diskusia
Pridať komentár